lørdag, april 02, 2005

Sverigedemokraterna går ind i moral-muren igen

"Sverigedemokraterna har en annan syn på människor än vad vi har."

Kyrkan bryter mot egna regler för att bromsa Sverigedemokraterna i kyrkovalet
I Helsingborg har kyrkonämnden beslutat att frångå de egna reglerna om likabehandlingsprincipen - att alla ska behandlas lika. Sverigedemokraterna ska stoppas med alla medel. De två kanaler som finns för nomineringsgrupperna - som partierna som kandiderar heter i kyrkovalet -är nu stängda för sverigedemokraterna. ....................................
Den lokala tidningen Amos som skickas ut till alla hushåll är den ena kanalen och församlingarnas hemsidor på internet är den andra. Kyrkonämnen, det vil säga samma partier som sitter i riksdagen, har beslutat att grupper som kan kopplas till "rasism" eller motstånd mot kvinnliga präster inte ska erhålla samma rättigheter. Trots att sverigedemokraterna både tar avstånd från rasism och inte har något emot kvinnliga präster är udden riktad mot just Sverigedemokraterna.

http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=357
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net