mandag, april 25, 2005

"De undertrykte muslimer i Sverige"

Her aftegner sig billedet af en bekymrende fremtid, ikke bare for pop prædikanten, men for Sverige:
Brevet till al-Qaida
Runar Sögaards öde ligger i terrorledaren al-Zarqawis händer.Här är brevet som skickats från extremister i Sverige till Usama bin Ladins man i Irak.Brevet till al-Qaida
"I Guds, den barmhärtiges namn.Frid och fred över profeternas herre.Till al-Qaida i de två flodernas land.Prinsen och ledaren shejk al-Zarqwi, Gud bevare dig.Ett vädjande brev om profeternas profet.Vår älskade shjek, al-Zarqawi, Gud bevare dig.För första gången händer det en stor kränkande sak från en infiltratör-pastor som heter Runar Sögaard. Han smutskastar vår profet offentligt och anklagar honom för att vara homosexuell och pedofil. Nyheten har publicerats på de stora tidningarnas första sidor.Sögaard har blivit hotad av de strikta männen, i enlighet med en enhällig fatwa från al-umma (folket). Trots det vägrar han be om ursäkt. Nu skyddas han av polisen och han får stöd av regeringen som försvarar honom. Alla är nöjda och glada och ingen har sagt ifrån, förutom kyrkan som tog avstånd från hans uttalande.Det muslimska förbundet har ogiltigförklarat dödsfatwan och det är ett indirekt försvar av honom.Om smutskastningen fortsätter som den gör betyder det att man kan mörda oss.Dessutom arresteras våra bröder och anklagas för terrorism.Vår store shejk, vi muslimer kräver och vädjar om din hjälp eftersom du är folkets lärde man och dess styrka. Ger tillbaka vår religion dess heder och gör er plikt som Gud befaller.
Att stödja Gud, ger er segern.
De förtryckta muslimerna i Sverige.Söndag, 2005-05-24"

http://www.expressen.se/index.jsp?a=274290
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net