lørdag, april 09, 2005

Folkpartiet: Kunsten at sidde på 2 stole

FP´s Lars Leijonborg, der "slog op" med søsterpartiet Venstre efter nov. 2001, og som heltemodigt mødtes med Pia Kjærsgaard i en DR udsendelse, hvor han rev en eller anden valgannonce i stykker, har givet et Expressen interview. Leijonborg er svær at tolke, hans personlige fremtoning ligner" de gode viljers mand" og en vis ærlig mangel på kynisme. Vil man tolke ham fra den mindre venlige side, kunne man kalde ham "den lille mand i et spil kegler" som han ikke rigtig er designet til. Den Perssonske magtbøffel, er svær at få øje på:
http://expressen.se/index.jsp?a=251072
I intervjun konfronteras Leijonborg med ett uttalande av sin danske partikollega Anders Fogh Rasmussen:
"Vi kräver inte att alla ska vara som vi eller tänka som vi, men vi kräver att om man vill bo i det danska samhället ska man respektera och erkänna grundvärderingarna ­ yttrandefrihet, likhet för kvinnor och män, åtskillnad mellan politik och religion."
Expressen:
"Lars Leijonborg säger att han håller med om vartenda ord och att folkpartiet förde nästan identiska resonemang inför valet 2002, men att de kom i skymundan för språktestet.
Han menar att den ideologiska aspekten är underskattad i integrationsdebatten, att 'vi måste kunna dra en gräns och säga att vissa värderingar inte är acceptabla och att det finns värden som vi aldrig någonsin kommer att kompromissa om'."
Denna debatt finns i många länder, som Tyskland, Danmark och Holland, men i Sverige har den än så länge uteblivit, konstatera PM Nilsson, och undrar: varför?
Leijonborg svarar:
"- Det en flathet i det svenska kultur-etablissemanget, en ovilja att stå upp för de värderingar och rättigheter som bland annat liberalerna kämpat hårt för i mer än hundra år."
Fp-ledaren talar också om "en rädsla att konfrontera"

Efter att ha pratat i två timmar med Lars Leijonborg känner jag mig ganska säker på honom. Det här är en politiker som söker en ny roll för liberalismen i ett på många sätt nytt samhälle där liberala värden utmanas på ett annorlunda sätt än tidigare.Han ser en ny hotbild i islamismen och det känns befriande att en central svensk politiker gör det.
kommentarer fra Jan Milld:

http://www.bgf.nu/ak05/v14.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net