tirsdag, april 19, 2005

Friedman: Mediernes indvandrerproblem

Omvendt samtale: Svend Wiig Hansen, 1974

Jonathan Friedman i Norge
I Becketts fravær
En svensk journalist med innvandrer bakgrunn, Christian Catomeris, var broderfolkets eneste representant under seminaret på Institutt for mediestudier på Blindern. Han kom til å bekrefte alle Friedmans kritiske observasjoner ved å unngå å svare på ett eneste spørsmål eller ta opp ett eneste brennbart emne. Det lot til at han fant det helt i sin orden at det er enkelte ting man ikke skal snakke om. Det varegentlig synd at snakk-forbi-hverandre-dialogens mester, Samuel Beckett, er død og derfor var forhindret fra å møte. Han kunne ha skrevet et strålende referat.
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article422519.ece?service=print
Medienes innvandrerproblem
Av og til er det forbløffende langt fra Sverige til Danmark. Avstanden ble igjen demonstrert på et seminar på Blindern mandag - med Norge i en mellomstilling.
PER EGIL HEGGE
Utlendinger ser det best,for de ser med andre øyne. Og det var amerikaneren JonathanFriedman, professor i sosialantropologi ved universitetet i Lund i Sverige, som svingte svøpen over sitt svenskevertskap i en daglang diskusjon på Blindern mandag omskandinaviske medier og innvandrerspørsmålene.
Friedmaner svensk gift, og han vakte en viss oppsikt i Danmark - menikke i Sverige - da han tidligere i år fortalte en danskavis at hans forskerhustru ikke lenger uttaler seg ominnvandrerspørsmål i Sverige. For da er det slutt på alt håpom forskerbevilgninger. Hun er nemlig ikke politiskkorrekt.
-Det er ikke jeg heller, sa Friedman. Menjeg er jøde fra New York, så jeg er vant til at alle sierhva de mener, og så regner jeg med å få motbør. I Sverige erdet noen ting man ganske enkelt ikke skal eller kan si. Vihar en stat som er i stand til å legge på lokket. Da får vi kaos og innvandrerfiendtlighet på bunnen, og denne kjølige,fortiende korrektheten på toppen. Med skjult kamera avslørteen journalist i Sveriges fjernsyn de innvandrerfiendtligeholdningene. Men han tok bare folk nede i systemet, og såkunne alle partitoppene si "gode Gud, vi har folk som erinnvandrerfiendtlige, ut med dem".

Ifølge Friedman var"alle" i Sverige enige om at innvandring ikke var noe emne ivalgkampen. Et interessant forsvar for denne holdning komfra en svensk professor i sosiologi ved Universitetet i København, Margareta Bertilsson, tidligere i år. Hun mente at alle måtte få ytre seg, men samtidig måtte man ogsåvurdere om de egentlig hadde noe å bidra med. Og særligmåtte man verne om det hun kalte "den offentlige samtalensøkologi".
Danskene hardet derimot ikke med å fortie ting. De diskuterer så busta fyker og svenskene blir fornærmet - og sterkt opptatt av det som Göran Persson kalte "grymliga saker" i dansk debatt foran valget i fjor. Murad Ahmed, en dansk journalist medpakistanske foreldre, mente at problemet i Danmark ikke er at innvandrere ikke slipper til i debatten, men at for få av dem deltar. Det skyldes at for mange nyhetsredaksjoner ikke er nøye nok med utvalget av kilder og gjerne tar en rask telefon til "vakthavende innvandrer".........................forts
SD-Kurirens referat:

http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=400
Jonathan Friedman i Norge
Den erkände professorn vid Universitetet i Lund, Jonathan Friedman, besökte den 12: e april Oslo för att hålla föredrag om den politiska korrektheten, och hur detta bland annat påverkar invandringsdebatten.

Friedmanns hjemmsider:
http://www.socialantropologi.lu.se/personal/index.php?id=15
http://tazi.net/JFriedman/
Se også to interview her på bloggen fra Weekendavisen og Jyllandposten 2002 samt www.bgf.nu Kajsa Ekholm Friedman. Hvis Friedman i sin tid i København, varmarxist : http://www.anthro.ku.dk/Instituttet/Historie/hemmelig_historie.htm,
så elsker Gud jo en omvendt synder. Det er ikke bare antropologer der har et standpunkt til de tar et nyt. Hvis det ikke er opportunisme, er det jo visdom !
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net