søndag, april 17, 2005

Det kluvna landet


Offentliggjort den 27 mars 2005 03:00
En Nörrebro-berättelse
Av LARS OLSEN
När Pernille började i förskoleklassen var det spännande för den danska majoriteten att det också fanns invandrarbarn i gruppen. Men under loppet av 10 års skolgång blev Pernille och de andra danska barnen gradvis till en liten minoritet. Det gav allvarliga problem. Följande är utdrag av boken "Det delte Danmark" [”Det delade Danmark”], skriven av journalisten Lars Olsen. Den handlar om ett Danmark som blir alltmer uppdelat mellan starka och svaga.

Sommaren 2003: Det är en ljum och ljus sommarkväll Hundratals människor har samlats i hörnet av Blågårdsgade och Åboulevard. Här finns unga mödrar med barnvagnar, gamla damer med sirliga guldbågade glasögon, solbrända män med tjocka magar, killar med keps, Nörrebro i alla dess fasetter.De flesta är danskar, men här och där ses också små grupper invandrare. Och initiativet till minnesstunden kommer - lyckligtvis - från en ung nydansk som är med i det uppsökande sociala arbetet i området.
Mordet på den unge italienske turisten Antonio Currá har än en gång bragt Nörrebro på tidningarnas förstasidor. Med en massiv närvaro visar nörrebroarna sitt avståndstagande till det avtrubbade knivmordet. Mordplatsen är täckt av ett imponerande blomsterhav och många har tänt ljus och skrivit små handskrivna lappar vid sidan av blommorna. Den unge italienarens död har som få andra händelser gripit folk i området...................................................
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload2/en_norrebro_berettelse.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net