fredag, april 15, 2005

"Vi føder jer kaput"

særligt lægger man mærke til den taknemmelighed og venlighed der lyser ud af disse citater. De gir løfter for en god og fredelig fremtid.

"At få børn er meget vigtigt for, at vi kan indtage landet. Det sker gennem børnefødsler, og socialkontoret betaler jo. Hvad de tyrkiske mænd ikke klarede, da de skulle erobre Wien, det klarer nu vi. Det er vi Allah skyldig. Vi føder jer kaput"

"Til Danmarks indvandrere: Forplant jer! Intergrationen af indvandrere og flygtninge i Danmark er mislykkedes. Kun når de danske indvandrere opnår en kritisk masse, vil de bliove taget seriøst. Til indvandrere er mit budskab klart: Få flere børn!"

"At muslimerne får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnytttet osv., kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer den mindre kloge."

"Sande muslimner forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande for at vinde Europa for Islam. Målet er et islamisk land. For at nå målet følges strategien: skridt for skridt. Udvandring er et fundamentalt princip for islam. Udvandring er lig med jihad, hellig krig. Er Allahs jord ikke nok for jer, kan I udvandre." Koranen 9.20."

http://www.danskkultur.dk/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net