torsdag, april 14, 2005

Vårbudgetpropositionen (Finanslovsforslag)

Der er højkonjunktur, og industrien har vækst, men den åbne arbejdsløhed på 5 % falder ikke. Det samlede tal for arbejdsløse i arbejdsfør alder, er 24 % ! Mon Riksdagen indser at mange ukvalificerede, ikke svensk talende indvandrere, aldrig kommer i arbejde? Jeg mener at huske at det i DK er ca. 30 % man har opgivet på forhånd. Er det samme procentsats i Sverige, drejer det sig om livstidsstatsforsørgelse af omkring en halv mio indvandrere.
Kort informativ artikel:
Swedish Budget's Job-Creation Plan May Fail, Employers Say:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000085&sid=aYbBP7ZZeAA0&refer=europe
I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget med utblickar för de kommande tre åren. Dessutom innehåller propositionen förslag om budgetarbetets långsiktiga inriktning. När regeringen presenterar vårpropositionen lämnar den samtidigt en tilläggsbudget för år 2005.
http://www.riksdagen.se/debatt/tema/varprop0405
Vårbudgetens viktigaste förslag °
Sysselsättningspaket. Regeringen satsar 2 miljarder kronor på lönesubventioner till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa under 2005 och 2006.
° Skogsstöd. Skogsägare som drabbades av stormen i vintras får stöd på 50 kronor per kubikmeter. Kostnaden för staten blir 2 miljarder kronor under 2005 och 2006. Dessutom får skogsägarna 500 miljoner kronor för att lagra stormfällt virke samtidigt som dieselskatten för skogsmaskiner sänks till en kostnad för staten på 200 miljoner kronor.
° Tsunamistöd. Kostnader i samband med flodvågskatastrofen uppgår till 150 miljoner kronor.
° Hårda besparingar på statliga myndigheter. Satsningarna i budgeten betalas till en del av tuffa nedskärningar på myndigheter som måste spara närmare 2 miljarder kronor under 2005 och 2006.
° Sämre underhåll på vägar och järnvägar. Kostnaderna för väghållning och banhållning dras ned med omkring 550 miljoner kronor.
° Besparingar på biståndet. Anslaget för bistånd minskas med drygt 600 miljoner kronor under 2005 och 2006.
http://www.expressen.se/index.jsp?a=269160
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net