onsdag, april 27, 2005

H.C.Andersens underbara resor i Sverige

H C Andersen gillade Sverige. Det fanns psykologiska skäl för den äregirige litteratören att göra så. I ett viktigt skede, då han ännu i hemlandet betraktades som en naiv och narraktig, på sin höjd rörande, uppkomling, hyllades Andersen av Lunds studenter med sång, tal och massiv uppvaktning. Detta var vid besöket i universitetsstaden år 1840. Sådant glömde diktaren aldrig. I ett av sina mindre betydande poem summerade han sin förtjusning. Sista raden lyder: "Hurra! Jeg er fra Lund Student!"........................................
http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10117254&imagelist=17&textlist=18
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net