fredag, april 01, 2005

Multikulturalismen är antidemokratisk

Mänskliga rättigheter kräver makt för att kunna upprätthållas
Kanske är Tzvetan Todorov en ny typ av intellektuell, nämligen den sant europeiske. Han känner både östra och västra Europa inifrån. Han har försökt förstå det totalitära samhället utifrån egna erfarenheter. Och han deltar i reflekterandet över det kommande Europa.
En liknande tanke är att "primitiva" folk skulle vara bättre än mer utvecklade eftersom de är mindre fördärvade av civilisationen, med andra ord ädla vildar. Multikulturalismen bygger på att människor är olika, att olikheten kan förklaras av grupptillhörighet och att gruppen har ett tolkningsföreträde framför individen när det gäller att avgöra vad som är bra för individen. På så sätt stängs personer in i sin grupp och därför är multikulturalismen som idé antihumanistisk och antidemokratisk. Det är mycket tydligt att det ofta är personer med anknytning till totalitära ideologier som lockats av idén med det multikulturella som ju möjliggör för antidemokratiska grupper att organisera sig, sprida sin lära och eventuellt få bidrag mitt i demokratiska samhällen. Multikulturalismens framgångar är en pendang till Dreyfusaffären kring förra sekelskiftet, fast med omvända förtecken. Nu vinner antidreyfusarderna.
http://www.axess.se/svenska/aktuellt/intervju.php
også et meget læseværdigt svensk tidsskrift af en type vi savner i Danmark
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net