mandag, april 11, 2005

Svenska Kyrkan har sin egen asylpolitik

her skal det huskes at de ikke gør noget ulovligt ved at gemme afvist ansøgere. Man føler sig henført til Lyngby præsten Borch Hansens storhedstid. DN interview mned ærkebiskop Hammar, som mister 85.000 medlemmer om året. Indtil videre en kvart milllion siden skilmissen fra staten:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=401389&previousRenderType=6
Kyrkan tar strid om flyktingpolitiken
I svenska kyrkans hägn byggs i dag ett underjordiskt motstånd mot den statliga flyktingpolitiken. Kyrkans folk gömmer flyktingar, drivna av sitt samvete. Och ärkebiskop K G Hammar ger dem sin välsignelse. Asylrätten har nästan försvunnit i dag, säger han till DN.
– Sett över en tioårsperiod har svensk flyktingpolitik försämrats hela tiden, framför allt i den bemärkelsen att asylrätten i praktiken nästan har försvunnit, säger ärkebiskopen i en intervju med DN.

---------------------
Men i skymundan pågår också en civil motståndsrörelse, där tusentals människor som fått avslag på sina asylansökningar men är för rädda att återvända till landet de flytt från göms av präster, diakoner, nunnor och andra aktiva inom kyrkan.KG Hammar är väl medveten om detta underjordiska motstånd. Två möten förra året med de kyrkliga gräsrötter som bedriver det blev för hans del en av utgångspunkterna för påskuppropet, berättar han:– Vi samlade sådana som jobbar i församlingarna med asylsökande, med gömda flyktingar och sådant. Det var en mycket skrämmande upplevelse. För alla de här engagerade människorna, de var så trötta och gick så på knäna och var så uppgivna och tyckte att vad vi än gör är samhället mot oss.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net