søndag, maj 29, 2005

83 % bag stram fremmedpolitik

Udviklingen fik en dramatisk drejning, da de Radikale i 1983 fik gennemført en udlændingepolitik, som der reelt slet ikke var opbakning til, hverken i Folketinget eller i befolkningen. I dag synes kun 17 pct. af de danske vælgere eller omkring hver sjette synes , at udlændingepolitikken i Danmark er for stram.
Af ERIK MEIER CARLSEN
Blandt danske vælgere under 35 år er det kun 17 pct. eller omkring hver sjette, der synes, at udlændingepolitikken i Danmark er for stram.Ser man på vælgerne i det hele taget, er det 19 pct.Et meget, meget stort flertal mener, at udlændingepolitikken efter de senere års stramninger er »passende« eller skulle strammes yderligere. Blandt de unge er der dobbelt så mange, der ønsker den nuværende politik strammet, som der er unge, der ønsker lempeligere regler.....
http://www.bt.dk/leder:aid=364848/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net