tirsdag, maj 10, 2005

De talar med många tungor


Jag tror att många flyktingar - och invandrare talar med flera tungor.En bland familjemedlemar, en bland klan och stammedlemar och inte minst enbland "de främmande". De låser in sig bakom murar av låsta, täckta, egenyttiga roller i var de oftast uppträder i offerrollen. De uppfattar det omgivande samhället som fientligt. Ett hot mot deras existens, skick och traditioner och utnyttjar religionsfriheten i Danmark för att predika fundamentalistisk moral och etik med gnäll och klagan.
Invandrarbusarna
De dominerar stort i kriminalstatitstiken och i behandlingsystemet. Ungdomsinstutitioner och fängelser är tvungna att kontra med specialavdelningar för invandrarbusarna som terroriserear både personal och medinsatta över hela landet.
Analfabetitismen hos många 1:a generationsinvnadrare är avlöst av en annan form för bristande färdigheter hos efterföljande generationer, som har stora svårigheter att klara sig i skolor, på arbetsplatser och ute i samhället.Flera invandrarbarn är så otrevliga, att de utgör ett hot mot skolsystemet.De danska barnen flyr till privata skolor.
Andragenerations unga invandrareer oftast helt passiva. De är som lallande fånar helt i händerna på på den etablerade fundamentalistiska invandrade subkulturens system, i vars kodex deras aggressiva framfart mot det danska systemet rättfärdigas.
Hemmifrån blir de klappade och uppmuntrade att stå i motsättningsförhållande till det förkastliga Danmark, och på den andra sidan så blir de även tröstade och uppmuntrade av danska politiskt korrekta som uppfattar deras utfall och aggressiva framfart som kritik, och därmed ett positivt tecken för en lyckad integration.
Medans flera av andragenerationsinvandrarna terroriserar bostadskvarter, härgar och våldtar mindreåriga flickor och andra kvinnor, stjäl, rånar och misshandlar, så tittar den andra gruppen av de såkallade intelligenta och skötsamma invandrarna åt ett helt annat håll.De går istället in i debattvärlden och i politiken för att försvara invandrarbusarna, bagatellisera, isolera deras förbrytelser och går till frontalangrepp på det danska samhällets moral och värderingar. De försöker påtvinga det danska folket skuldkänslor och arbetar på att stoppa debatten.
Invandrare och flyktingar såväl som deras självutnämnda företrädare skall istället visa medansvar över för den danska befolkningen och inte gnälla och klaga som de annars är så duktiga på.Det danska folket har öppnat dörrarna för flyktingar och invandrare utifrån frisinne, medmänsklighet och den goda viljan. Jag tvivlar på att denna vackra verklighet existerar bland alla invandrare, flyktingar och deras efterkommande.
Av SAADOU N. MOURCHED, socionom och journalist, krönika i ekstrabladet lördag 7 maj, 2005 sid 26
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net