lørdag, maj 14, 2005

"Kejsarens nya kläder"

En favorit her i huset - Göran Skytte, demaskerer det evindelige statistik fuskeri
Falsk matematik i (S)chlaraffenland

Visste ni följande? Den som arbetar en timme per vecka räknas i officiell statistik som "sysselsatt". Enligt statistiken ökar sysselsättningen om en person sjukskriver sig och företaget anställer en vikarie. Sysselsättningen ökar om A får betald semester i ett år (friår) och B blir anställd som vikarie för att utföra A:s jobb.
Det här är en statistisk metod som är politisk. På detta sätt kan man dölja att sysselsättningen i landet sjunker. Trots att antalet människor som arbetar är konstant eller sjunker kan man med dessa metoder alltid "bevisa" att sysselsättningen ökar. Sedan kombinerar man detta med de mera välkända metoderna att dölja arbetslöshet: nu senast den förödmjukande metoden att förtidspensionera unga människor i tiotusental, trots att de både kan och vill arbeta.......................................................

Men Företagarnas chefekonom nöjer sig icke med att kläda av. Han skapar också i positiv anda nya sätt att räkna.En studie ställer följande fråga: Hur många av dem i arbetsför ålder är en vanlig dag på jobb? Svaret: Vi är på väg ner mot 50 procent. Vad innebär det? Att nästan hälften av dem som är i arbetsför ålder inte är på jobb. Var är de andra? Svar: någon annanstans.
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_9728628.asp
DN´s webfråga - tänker folk på den norske olja ?
Tycker du att Sverige ska ingå union med Norge igen?
Ja......54%
Nej....42%
Ingen åsikt....4%
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net