søndag, maj 29, 2005

"Konformistisk samförstånd"

Är mediemakten för stor?Privat och offentligt Mediemakten är numera så vittförgrenad att man måste fråga sig om det omgivande samhället behöver skyddas mot "medialisering". Om medierna inte levererar upplysning och förnuft bör det vara fritt att diskutera andra modeller, skriver Hans-Gunnar Axberger, professor i medierätt.
Graden av "öppenhet" i ett samhälle kan betraktas reellt eller formellt. Formellt - rättsligt - är det svenska samhället mycket öppet. Men i verkligheten - socialt - är Sverige inte särskilt öppet.Tvärtom präglas kulturen av konformistiskt samförstånd. Enighet är ett högt rangordnat värde. Meningsskiljaktigheter anses inte berikande utan synonymt med splittring. Diskretion är hederssak och polemik mot en närvarande kräver inlindade fraser.Vår vidsträckta pressfrihet förvaltas av en sällsynt självdisciplinerad journalistkår.

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9832282.asp
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net