søndag, maj 29, 2005

Sandsigeren Sarnecki

kriminolog, bliver sjældent sagt imod, for der spørges aldrig andre, og han siger ikke gerne sig selv imod. At man taler "olika språk" når det gælder statistik, er jo uheldigt i en eksakt videnskab. Hvordan kan det være? Nå, Sarnecki gør bare det arbjede han er sat til: at levere sminke over konsekvenserne af Riksdagens politik.

"misshandel ökar för varje år. Det ger en annan bild än när återkommande våldsstatistsik från Brottsförbyggande rådet kommenteras med att antalet anmälningar blivit fler.– Det ser inte vi. Det är irriterande att vi pratar två olika språk, vi och kriminologerna.Vi ser att antalet våldspatienter ökar, säger Sören Carlsson Sanz"
http://www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20050526_A_Metro.pdf
også omtalt tordag her:
http://dansk-svensk.blogspot.com/2005/05/det-brjar-barka-t-helvete.html
BRÅ= Brottsförebyggande Rådet, i folkemunde "Brottsförnekande rådet", får en mindre smigrende karateristik i af fhv. medarbejdere i Aftonbladet 2002:
I en serie artiklar i Aftonbladet 2002 klagar forskare på BRÅ över att Rådet utövar regeringsbeställt arbete.
»Det är en katastrof överallt på BRÅ«, uttalade psykiatriprofessor Sten Levander. »BRÅ:s uppgift är att fabricera forskning som justitieministern tycker om«.
Den också i Danmark kände professorn och romanförfattaren Leif G. W. Persson arbetar på BRÅ, och säger: »Vi bedriver inte fri forskning, utan vinklar rapporterna så att de passar regeringen«.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net