fredag, juni 03, 2005

300 offentlige propagandamyndigheder

og det koster !
Det finns ungefär 300 myndigheter i Sverige. Exakt hur många är det ingen som vet. Vad vi vet är dock att antalet myndigheter ökar. Det tycks vara populärt att skapa nya myndigheter för att tysta dem som skriker högt i politiken. Alltfler myndigheter får samtidigt uppgifter som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Myndigheter skapas för att driva rena propagandaaktiviteter, istället för att arbeta med det som klassiskt kallas för myndighetsutövning.
http://www.contra.nu/kommentar0522.html
Inte samma tradition
f. yttrandefrihet. Och tack för det.

ps: bloggen ses bedst med tekststørrelse "størst" under "vis"
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net