fredag, juni 10, 2005

De snakkende klassers nationaldag

Svært at være svensk
Blågult. Sverige har holdt sin første nationaldag; nogle håbede, det ville regne.
HVAD vil det sige at være svensk? Og hvorfor indføre en nationaldag i et land, hvor det nationale nedtones, og som Riksdagen i 1997 ved lov erklærede multikulturelt uden en fælles historie?At dømme efter svenske aviser og tv-udsendelser har spørgsmålet i helt usædvanlig grad optaget de snakkende klasser i Sverige i de seneste par uger.
-------
Det er helt i overensstemmelse med bemærkningerne til den såkaldte Integrationsproposition fra december 1997, hvor Riksdagen proklamerede, at »Sverige er et multikulturelt samfund,« og hvor det direkte hedder: »Eftersom en stor gruppe mennesker har sin oprindelse i et andet land, savner den svenske befolkning en fælles historie. Tilhørsforholdet til Sverige og opslutningen bag grundlæggende værdier har derfor større betydning for integrationen end fælles historisk oprindelse.«
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload9/WA_vestergaard_svensk.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net