lørdag, juni 04, 2005

Det är bara at gilla läget

debatindlæg tilsendt mig, uden en kinamands chance i en svensk avis. Så er det kun rimeligt at han kommer til orde her. Skribentens navn er, som det hedder , mig bekendt:
Invandrargängen på våra gator
Vintern 2005 skrev en kvinnlig reporter ett inlägg i GP, Göteborgs-Posten, hon skrev om en kvinna som blev rånad på Kungsgatan i Göteborg. Kungsgatan ligger mitt i Göteborg, det finns folk på Kungsgatan dygnet runt och på dagen myllrar det av folk, många affärer. Om du kan bli rånad på Kungsgatan mitt på dagen, då kan du bli rånad varsom helst, när som helst.
Hur har det blivit så här? Varför är alla städer i Sverige plågade av gäng som rånar, misshandlar och förnedrarsvenskar? Gängen består uteslutande av invandrare. Offren är uteslutande svenskar.
En av de värsta rånarna blir intervjuvad i GP, han förklarar att han kan inte veta vem en invandrare är släkt med eller vem invandrarenkänner. Att råna en invandrare kan alltså sluta illa för rånaren. Alltså rånar gängen inte invandrare. Kvar blirbara svenskar att råna. Logiskt. Invandrargängen rånar endast svenskar. Så är det. Den som påstår något annat bevisar bara hur okunnig hon eller han är om verkligheten.
För tio år sedan, i mitten av 90-talet skrev danska tidningar om invandrargäng som rånade folk i Köpenhamn på öppengata. I dansk radio och tv rapporterades om detta nya fenomenet.
Det var första gången jag hörde talas ominvandrargäng som rånar folk på stan. Om det är så i Danmark borde det vara likadant i Sverige, tänkte jag och började leta i svenska tidningar. Inte ett ord, inte ens i Sydsvenska Dagbladet som täcker Malmö. Invandrargäng som rånar finns i Kph men inte i Malmö?Tro på den om du vill, jag gör det inte.
Enligt officiell statistik har Sverige två och en halv gånger fler invandrare per capita, i förhållande till folkmängden.Danmark har invandrargäng som rånar folk, men i Sverige, som har många fler invandrare finns det inga invandrargäng som rånar? Tro på den om du vill, jag gör det inte.
Sedan fick jag internet 98 och började läsa danska nät- tidningar. I stort sett varje dag stod det om invandrargängsom rånade folk. I svenska tidningar stod inte ett ord om detta. Varken i pappers- eller nättidningarna. Detta kan ju bara inte stämma? Det är ju två helt skilda världar.
Februari 2000 är en vattendelare i svensk media.
Då bekräftade Sverigedemokraterna att det var ettinvandrargäng som gruppvåldtagit en ung flicka i ett parkeringshus i Rissne. Efter det började svensk media att bekräfta det de flesta anat, att det är invandrargäng som ligger bakom gängkriminaliteten i Sverige.Den samlade journaliskåren har med mycket få undantag ljugit den svenska allmänheten rakt i ansiktet om deneskalerande gängkriminaliteten.
Därför har vi idag en situation där polisen i sydsvenskan vintern 2005 användersig av krigsretorik som "vi skall ta tillbaka förlorat territorium" och liknande uttryck.
Göteborgs starke man Göran Johansson säger i en intervju i kvällstidningen GT, våren o5 att den viktigaste framtidsfrågan är att få stopp på gängkriminaliteten. En polis som jobbar i Angered säger i GP att så fort de fått bort ett gäng kommer ett nytt. Och likadant är deti Malmö och Stockholm, Borås, Uppsala, västerås, Jönköping, så är det i varenda stad i Sverige.
Idag, 3 juni o5, när jag skriver detta läser jag i GP på nätet om en 11-årig flicka som slog en kvinna hon och en lite äldre flicka rånade inne på Nordstan, 5anhuset mitt inne i Göteborg. En kvinnlig polis säger att det blir allt vanligare med flickgäng som rånar och misshandlar.En polis berättar i GT för två månader sedan om att de körthem flickorna, de fick skäll av föräldrarna, för att de åkt fast!
Varför vi har invandrargäng som rånar svenskar beror på en sak, massinvandringen. Så enkelt är det. Sverige har en massinvandring utan motsvarighet i något annat västland.För att överhuvudtaget ha en möjlighet att få stopp på invandrargängen måste villkoren för att invandra till Sverige skärpas. Att få put i Sverige skall inte vara ensjälvklarhet, det skall vara en värdefull förmån somen invandrare skall förtjäna och kunna känna sig stolt över.
Mycket av gängkriminaliteten kan hänföras till två saker.Det ena är att invandrare under en lång rad av år har fåttbesked på att de inte behöver anpassa sig, de behöver inte ens lära sig svenska om de inte vill. De får lära sigatt det är svensken som skall anpassa sig till invandrarna.
De invandrare som jag känner och har lyckats i Sverige har en sak gemensamt, de har anpassat sig. En sa: Jag kan inte bli svensk, men mina barn skall bli svenskar.
Jag frågade en kvotflykting hur han tänkte när han komtill Sverige. Lära mig språket och skaffa mig en utbildning. Han bor idag i villa, fru från hemlandet. De umgås medgrannarna och deras barn leker ihop. De lyckade invandrarnahar alltså som mål att lära sig språket, utbilda sig ochderas barn. De anpassar sig, de assimilerar sig själva.
I en annan lyckad invandrarfamilj som jag känner sa mamman med stolthet: Det är ingen som kan säga att min dotter inte är svensk! De är alltså positiva förebilder som skulle visas fram som exempel på: Så lyckas du i Sverige.
Men istället för attvisa fram de invandrare som lyckats, visas det om och om igen fram de som är misslyckade. Och om och omfår invandrarna lära sig att de kommer aldrig att få ettjobb, dina ungar kommer heller aldrig att få ett jobb.
Istället fokuserar svensk media på Zlatan och några få andra artister som lyckats. Bli som Zlatan eller misslyckas, är budskapet media och politiker förmedlar till invandrarna.Sparka gärna boll, men utbilda dig inte, det är inte lönt.
Enligt Göran Persson, sveriges statsminister, finns det 300 000, trehundratusen arbetslösa invandrare i Sverige. Sagt i TV4 morron våren o3, reporter Bosse Holmström .
För en vecka sedan var Göran P och Fredrik Reinfeldt med i tv i en timma för att debattera sveriges framtid. Inte ett ord blev sagt om invandrargängen som rånar svenskar på löpande band, och hur har det kunnabli så? Icke ett ord om massarbetslösheten blandinvandrare. Exempelvis är 68 procent av araberna arbetslös. Jo, du läste rätt sextioåtta procent.
Det är två saker som omedelbart måste ändras. Det första och främsta är att invandrare som inte kan försörja sig och sin familj inte kan få PUT i Sverige. Put= Permanent uppehållstillstånd.
Det andra är att Göran Persson och alla andra ledande politiker skall erkänna, vi har varit för naiva, vi trodde gottom alla, tyvärr är det inte så. Integration som vi trodde på har visat sig vara ett totalmisslyckande. Nu är det assimileringsom gäller, det är det enda som visat sig fungera. Invandrare skall anpassa sig och lära sig svenska.
Det är bara att gilla läget.
Svensk media skall visa fram de goda föredömen som finns och inte längre vältra sig i invandrargnäll och själv-ömkan hur dåligt invandrare har det i Sverige. Det är helt enkelt inte sant att Sverige är ett dåligt land. Och om det nu är så dåligt, varför är ni då här? Det är bara att gilla läget eller flytta, som Mona Sahlin sa.
Självförsörjning och assimillering är nyckelorden. Och att gilla läget. Så här är det i Sverige. Take it or leave.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net