fredag, juni 03, 2005

Fattiga drabbas oftare av brott

ja, det ved vi godt. De rammes oftere af alt. Men se de chokerende lave opklaringstal!:
Varannan misshandel klaras upp
Av 67 089 misshandelsfall som anmäldes under förra året klarades nästan vartannat upp. För mord är siffran 74 procent, för våldtäkt 40 procent.Som uppklarade brott räknas emellertid även misstänkta brott som visar sig inte vara brott och utredningar som läggs ner i brist på bevis – eller aldrig ens påbörjas.
De fall när det går att binda en person till ett brott är betydligt färre: För misshandel som anmälts under 2004 hittade polisen en gärningsman i vart femte fall.För mord hittades drygt 40 procent.
13 procent av de anmälda personrånen ledde till ett åtal.
Uppklaringsprocent 2004 för hela landet där en person kunnat bindas till brottet i procent enligt Brå :
Olaga hot 16
Rån 11
Våldtäkt: 13
Misshandel: 19
Mord: 43 (!)
Inbrott i bostad och fritidshus 3
Inbrott i bil: 2
Cykelstöld: 1
Grov kvinnofridskränkning: 39

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_9869791.asp
http://www.framtidsstudier.se/aktuellt/2005.8.pdf
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net