torsdag, juni 09, 2005

I en højere sags tjeneste

Slopade krav för behörighet
Regeringen vill slopa kravet på god- känt i svenska och engelska för att få studera på universitet och högskolor, rapporterar SR:s Ekoredaktion. En statlig utredning föreslog i fjol att kraven på eleverna skulle höjas. Också Högskoleverket har velat höja kraven, med motiveringen att många studenter har bristande baskunskaper.
Men regeringen vill inte göra det onödigt svårt att få grundläggande behörighet, enligt ett lagförslag som presenteras i nästa vecka. Höjda krav skulle bl.a. försvåra strävan att öka mångfalden inom högskolan, menar man.
http://www.svt.se/texttv/113.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net