onsdag, juni 08, 2005

Nörrebro - en multikulturel hors d óeuvre

och på väg mot Danmarks förste Zone de non Droit - forlorad til maffia och fundamentalistisk islamism. Här kan Hitzb ut Tahrir blive den avgörande faktor:

Skt. Hans Torg, mordkvällen, foto © webmaster
2 artiklar här:
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload7/norrebro_disintegration.doc
Det dubbla problemet
Efter veckans skottdrama på öppen gata vid Cafe Rust och hätteklädte mäns bortförandeaktion på Rigshospitalet står det klart att Nörrebro har ett problem: Stadsdelen upplever en kriminalitet som man annars endast känner från gangsters och maffian.
Köpenhamn 3 juni 2005, sektion 8, sidan 8
En ambulansläkare behandlade ett skottoffer som var död, för att läkaren skulle kunna undvika angrepp från en upphetsad folkmassa.
Chefen för ambulansläkarna i Huvudstadens Sjukhusväsen, överläkare Sören Loumann Nielsen, riktar en inträngande vädjan till bl.a. stadens invandrarinvånare om att sluta med angrepp på brandmän, ambulanspersonal och läkare som rycker ut för att hjälpa i samband med skottlossning, knivvåld, slagsmål m m. Det sker mot bakgrund av flera händelser på senaste tiden, där räddningspersonal har blivit angripna eller hotade. »Vi upplever allt oftare att räddningspersonal blir utsatta för fysisk attack, och jag vill starkt vädja till alla invånare att inse att vi kommer för att hjälpa. Och jag kan försäkra alla människor med annan etnisk bakgrund än dansk att vi hjälper de som behöver det, oavsett etnisk härkomst, kön eller ålder,« säger Sören Loumann Nielsen......

Nörrebro: Lång väg ut ur kriminalitet
Jyllands-Posten 5 juni 2005, inblick, sidan 2
Priset för att få unga invandrare ur brottslighet som i dag florerar på Nörrebro, blir högt. Men räkningen blir närmast oöverkomlig om man inte sätter in massivt preventivt socialt arbete nu, säger två unga polismän som försökte att få 25 ungdomar ur kriminalitet. Det lyckades endast för fem och kostade nästan en halv miljon.
För två år sedan etablerade två unga polismän, Martin Rohdemejer och David Buch, en klubb för 25 unga invandrarpojkar i en lokal i Nörrebrohallen. Målet var att få ungdomarna ut ur kriminalitet. Ungdomarna hade redan fulltecknade straffdossierer efter överfall, inbrott, rån och liknande. Men nu fick pojkarna möjlighet att komma bort från gatan och in i klubben som arrangerade aktiviteter som fisketurer, paint-ballstrider och gokart-kvällar. Och så fanns det två vuxna polismän som hade tid att prata med dem, och i bästa fall kunna hjälpa dem på väg till jobb eller utbildning.Pengarna till att driva klubben kom från Integrationsministeriet och Köpenhamns Kommun - totalt 443 000 kronor. I dag har anslaget upphört. Klubben är stängd, och de två polismännen kan summera hur det har gått med de 25 unga invandrarna: 10 är fortfarande halvkriminella, rör sig ofta i haschmiljön och kommer inte riktigt någonstans. 10 andra har blivit djupt kriminella. De tillhör nu en grupp som står för bland annat väpnade rån och haschförsäljning på Nörrebro. Fem av ungdomarna är helt ute ur kriminalitet och håller på med utbildning eller jobb. Var klubben då en framgång eller ett fiasko?...............................
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net