torsdag, juni 16, 2005

Nu forstår jeg bedre...........................

hvorfor hver 2. svenske jeg viser vej, skal herhen. Det er heller ikke let at finde :-)

LEDARE: Långt farväl till monopolet
Falska folkhälsoargument används för att försvara statens monopol på apotek och spel. Dagens dom i EG-domstolen är början till slutet för den statliga dubbelmoralen.
Så har EG-domstolen kommit till sin slutsats om det svenska apoteksmonopolet. Domen blev som väntat att monopolet strider mot gemenskapsrätten. Det svenska systemet får underkänt, och därmed öppnas möjligheter för fler försäljare av receptfria läkemedel i framtiden. Regeringen måste snabbt lägga fram ett lagförslag så att marknaden får nya spelregler.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=421622&previousRenderType=1

foto © webmaster
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net