lørdag, juli 09, 2005

Bach & Genus Loci

Op ad Universitetsbiblioteket, vis a vis Ludvig Holbergs professorbolig, sad en ung russer og spillede Bach på sit specialbyggede accordion. Og han ku spille, som næsten kun en russer kan.Han talte forresten et udmærket dansk.
3 beåndede kvarter blev jeg forsinket i mine ærinder. Hvilken kontrast til det Tivoli som den indre by forvandler sig til om sommeren.


foto © webmaster
De gratis glæder
er jo tit de bedste. Jeg fik stukket et gratis eksemplar af Politiken i hånden på Kømagergade, med denne artikel af Katrine Winkel Holm. Næstformand i Trykkefrihedsselskabet:
Hvad nu hvis?: Et liv med hellige køer
Politiken 9. juli 2005,
1 Af *Katrine Winkel Holm*, cand. theol.
Hvordan ville verden have set ud uden kristendommen? Ja, den ville først og fremmest have været langt mere gudelig med tilbedelse af ’hellige køer’ i alle tænkelige varianter. Dernæst ville den have været statisk, fordi den rationelt baserede videnskab ikke ville have mulighed for at udfolde sig i et samfund, hvor intet var nyt under solen, mener teologen og debattøren Katrine Winkel Holm.
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload4/KWH.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net