torsdag, juli 07, 2005

A letter to the terrorists from London

The London News Review, July 07, 2005
What the fuck do you think you're doing? This is London. We've dealt with your sort before. You don't try and pull this on us. Do you have any idea how many times our city has been attacked?
Whatever you're trying to do, it's not going to work.All you've done is end some of our lives, and ruin some more. How isthat going to help you? You don't get rewarded for this kind of crap.
And if, as your MO indicates, you're an al-Qaeda group, then you'reout of your tiny minds. Because if this is a message to Tony Blair, we've got news for you: We don't much like our government ourselves, or what they do in our name.But, listen very clearly. We'll deal with that ourselves. We're London, and we've got our own way of doing things, and it doesn't involve tossing bombs around where innocent people are going about their lives.And that's because we're better than you. Everyone is better than you.
Our city works. We rather like it. And we're going to go about our lives. We're going to take care of the lives you ruined. And then we're going to work. And we're going down the pub.
So you can pack up your bombs, put them in your arseholes, and get the fuck out of our city.
http://www.lnreview.co.uk/news/005167.php
se också:
Liverpool St/Aldgate East/Moorgate was all the same incident.-
this is near Brick Lane, with a sizable Bangladeshi/Muslimcommunity.
http://europhobia.blogspot.com/2005/07/london-tube-explosions.html
Europe´s Angry Muslims
an American concern
Summary: Radical Islam is spreading across Europe among descendants of Muslim immigrants. Disenfranchised and disillusioned by the failure of integration, some European Muslims have taken up jihad against the West. They are dangerous and committed -- and can enter the United States without a visa.
Robert S. Leiken is Director of the Immigration and National Security Program at the Nixon Center and a nonresident Fellow at the Brookings Institution. He is the author of Bearers of Jihad? Immigration and National Security After 9/11.
http://www.foreignaffairs.org/20050701faessay84409/robert-s-leiken/europe-s-angry-muslims.html
De skyldige
Ole Hasselblach, professor, dr. jur.
Så kom det nye terrorangreb, som var ventet. Som sædvanlig: Lumpent, bagfra og på uskyldige, forsvarsløse mennesker. ”Niddingsdåd” i de gamle landskabsloves forstand.
Det ligger til gerningsmændene. Sådan er de. Sådan arbejder de. Det er deres stil og koncept. Sådan er deres tankeverden og værdier.
Og der vil komme flere angreb.
Også vi er i risikozonen, og også vi vil utvivlsomt blive ramt før eller senere.
Et af de helt store problemer ved at beskytte de vesteuropæiske lande mod nye angreb er, at angriberne allerede er her. Vi véd også, i hvilke miljøer, de findes. Vi kan bare ikke sætte ansigter på.
Derfor vil det komme til at koste liv.
Det er imidlertid for let at nøjes med at skyde skylden på den kultur, hvis mest markante opfindelse i nyere tid er opdagelsen af, at man kan surre sig selv fast til en bombe og hive i udløseren, når der kommer et menneske, man ikke bryder sig om. Hvor den åndelige interesse ikke samler sig om at bygge veje, hospitaler og fabrikker, men om at få flere børn, end man er i stand til at give en anstændig tilværelse, samt om at leve efter normer, som ingen vegne fører hen, og om forsøget på at trække disse normer ned over hovedet på alle andre.

En kultur, hvis udøvere efter at have etableret sig her i landet i påfaldende grad gør sig bemærket ved kriminalitet, utilpassethed i stort og småt og en fjendtlighed over for værtslandets normer, der er omvendt proportional med viljen til at trække på de sociale fordele, der netop i kraft af disse normer er skabt hos os. En kultur hvis officielle repræsentanter netop har været med til at arrangere en demonstration mod en amerikansk præsident i anledning af, at denne skaffede dem af med et folkemorderregime hjemme.
At der er alvorlige problemer knyttet til denne kultur har været kendt længe. Derfor kan der også stilles spørgsmålstegn ved, hvor uafvendelige terrorangrebene egentlig er. For der er jo altså nogen iblandt os, som har sørget for, at den kultur, i hvilke morderne fostres, kunne etablere sig her, så at politiet i dag står over for en umulig opgave.
Disse ”nogen” bærer på en enorm skyld. Den eneste trøst er, at det ikke bare drejer sig om anonyme skikkelser. Vel er der mange anonyme åndelige drog, som bare ikke gad tænke sig om i tide, og uden hvem miséren ikke var opstået. Men der er jo altså også konkrete levende mennesker med navne på iblandt os, som nidkært har virket for at skabe den ”multietniske” suppedas, vi nu sidder i. Mennesker, som prioriterer hensynet til deres egne fikse idéer, deres ”humanistiske” image blandt ligesindede og/eller deres personlige økonomiske interesser højere end hensynet til det samfund, de lever i.
Når de næste lemlæstede ofre flyder på gaderne - det være sig ofrene for individuel fremmed ”kriminalitet” eller regulære terrorofre - vil det derfor være værd at huske, hvem der sagde fra, og hvem der tværtimod gjorde sligt uundgåeligt.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net