tirsdag, juli 19, 2005

Valium kriminologen, Zarnecki


(har Sverige kun én kriminolog?) gør folk vrede. det er kommet så vidt med BRÅ´s røgslør, at så enkelt et spørgsmål som : "Hvor mange mord begås i Sverige" - er blevet en større undersøgelse at svare på (jeg skal gøre et forsøg i aften*)
Sarneckis utspel väcker människors vrede
Brottsligheten ökar inte alls, hävdade kriminologen Jerzy Sarnecki i söndags. Sedan dess har upprörda medborgare hört av sig.
– ”Galningen Jerzy Sarnecki och nonchalerar våldtagna kvinnor och rånade pojkar!”, ”Professorn är köpt av sossarna”, ”förvränger statistiken”, ”försvarar invandrarna”... läser Sarnecki högt ur sin inkorg.– Folk är så desinformerade att de blir vansinniga när jag visar korrekt statistik, säger han.

http://makeashorterlink.com/?A34F1347B
her er lidt af det der ikke figurerer i nogen af Zarneckis statistikker. så slemt at selv sygehuspersonalet får psykiske problemer:
http://www.innerstadspress.se/Sodermalmsnytt/tidning/SN-2005-21.pdf sidan 1 "Gatuvåldet brutalare och drabbar allt yngre
Gatuvåldet ökar. Det blir också allt mer brutalt och bland ungdomar har det ökat avsevärt.Men många som drabbas av våldet vågar inte anmäla brottet till polisen.- Nästan hälften av all misshandel polisanmäls inte, hävdar vårdchefen på Södersjukhuset Sören Carlsson-Sanz"Varannat våldsoffer vågar inte polisanmäla
Våldet har ökat avsevärt bland ungdomar i åldrarna 15 till 17 år. Enligt Sören Carlsson-Sanz råder det en total respektlöshetför kroppens sårbarhet och våldet har med åren blivit allt fegare. Många använder vapen och i 72 procent av alla fallen är offren alkoholpåverkade.För inte så länge sedan var dessa ungdomar väldigt underrepresenterade.I dag utgör de nästan tio procent av alla gripna, hävdar Sören Carlsson-Sanz.Sören Carlsson-Sanz förstår inte vad det tagit åt samhället. Han anser att alla måste hjälpas åt för att ta itu med grundproblemen rörande gatuvåld och misshandel. Det handlar om att gå ut med vettig information om hur pass sårbar människokroppen verkligen är.
Startade Våldsgruppen1987 .........var han med om att starta teamet Våldsgruppen på Sabbatsbergs sjukhus. Våldsgruppens syfte är att förebygga gatuvåld och stödja offren i dess lidande efter misshandeln.
I boken Storstadsvåld presenterar gruppen viktig information som hälso- och sjukvårdspersonalkan dra nytta av. Våldet är oftast oprovocerat. Offren får sällan någon förklaring till varför de attackerats och somliga tar själva på sig skulden för misshandeln.
I tidningarna får vi veta att många som misshandlas överlever, men det nämns inget om offrets skador, säger Sören Carlsson-Sanz
Påverkas psykiskt
Södersjukhuset hoppas med hjälp av Akutdagarna som ägde rum i veckan, nå ut till övriga sjukhus runt om i landet.Första gången de anordnades var 1988 på Huddinge sjukhus.
Situationen för vårdpersonalen på Södersjukhusetsakutavdelning är svår.Varje dag konfronteras de med gatuvåldets konsekvenser och det påverkar personalen psykiskt.Enligt Sören Carlsson-Sanz är mörkertalet stort kring misshandel. Det tyder på att problemet är ännu större än vad polisens siffror visar.Syftet med Akutdagarna är att hålla debatten vid liv.
100 till 140 människor våldsdödas varje år och det är ett stort problem både samhällsekonomiskt som för samhällets medborgare.Fler människor drabbas av gatuvåld än av hjärtinfarkter och 48 procent av offren gör ingen polisanmälan tolv månader efter misshandeln.Cirka 2 000 drabbas varje år och alla går härifrån med livslånga handikapp.
Mord i Sverige*
BRÅ oplyser at "fullbordat mord, dråp & misshandel med dödlig utgång i 2004 var 209 personer. en stigning på 11 % i forhold til 2003. (DK: 53 mord) -"Grov misshandel": 67.089 tilfælde, DK 15.386 - en betragtelig overhyppighed i Sverige i begge kategorier.
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=8&id=7&statsType=100&statsCounty=La&Year=2004
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net