fredag, august 19, 2005

HALAL

Haram ?
fotos © webmaster
Pakistaniseringen af Norge
Kravet om egne sykehjem for innvandrere illustrerer at pakistanere er ute av stand til å forstå kulturen i landet de er kommet til. Med den største suffisanse krever de å få leve som hjemme. I stedet for fornorsking får vi pakistanering av Norge.

Halalmat - Fjernsyn, aviser på arabisk/urdu -
Bønnerom på sykehjem - Tilpassede bad eller lignende for bønnevask - Tilbud om pleiere av samme kjønn - Opplysningsarbeid overfor norske eldre om innvandrere - Egne innvandreravdelinger - Imamer tilknyttet sykehjemmet - Separate tilbud for kvinner/menn - Personell som kjenner kultur og språk

http://www.document.no/weblogg/archives/007952.html

Krever egen eldreomsorg for muslimer


http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=106798
artiklen står under "ledere/debatt" - men skribenten afslører ingen synspunkter. Refererer blot. Han er "omverdens-og trendanalytiker". det er måske derfor ?
Peter Wennblad: Danska revolutionen
Danmark och danskarna har förändrats under den borgerliga regeringen.
Vi står längst ut till höger i den tomma Folketingssalen. Här är min plats, säger Jakob Axel Nielsen och klappar belåtet på den murriga bänkskivan.Nielsen, kulturpolitisk talesman för de konservative, tar emot i ett sommarledigt Christiansborg. I den pampiga entréhallen slumrar två ensamma cigaretter i en askkopp. .
I Danmark röker man fortfarande inomhus.Om Jakob Axel Nielsen var svensk skulle krönikörerna knyta rosett på sig själva för att formulera de elegantaste invektiven. Han tror nämligen att det finns bra och dålig kultur, eller viktig och mindre viktig som han själv formulerar det.Nielsens partikamrat, kulturministern Brian Mikkelsen, tillsatte nyligen sju arbetsgrupper som ska utse Danmarks viktigaste kultur. Fackfolk från film, musik, bildkonst, teater, arkitektur, litteratur och design ska under året bestämma vad som är omistligt i det danska kulturarvet.Nielsen och Mikkelsen använder högborgerliga begrepp som man trodde dog ut strax efter dinosaurierna, eller åtminstone för tjugo år sedan. Kulturkanon. Måttstock på kvalitet. Bestående värden
http://expressen.se/index.jsp?a=422483
Find hjemmets nazist i tide
du nærer en brunskjorte ved din barm. Det Kgl Svenske Politi går i detaljen:
Tidiga tecken på nazistintresse
Det finns tidiga tecken för nazistintresse som man lätt kan förbise om man inte vet vad man ska titta efter. Det är också lätt som förälder att försöka bortförklara eller kanske vilja tro att intresset växer bort. Det har dock visat sig att ju tidigare man reagerar desto lättare är det att hindra barn / ungdomar från att engagera sig ännu mer. Föräldrar som haft barn med naziztintresse har i efterhand förstått att följande signaler kan vara varningstecken (listan är hämtad ur Rädda Barnens folder "En liten skrift om att möta rasism och nazism bland ungdomar):

* svenska flaggan upphäng i rummet

* nazistmärken
ritade eller klistrade på ex. böcker

* tatueringar med vikingamotiv eller
nazistsymboler
* nazistsymboler fastsatta på kläder

* kortklippt hår i speciell frisyr eller rakat huvud

* svarta kläder (bombarjacka, stålskodda kängor
och keps)
* minskat eller inget intresse för det som var roligt förr

* nya kompisar och samtidigt ointresse för gamla kompisar

* ökat eller överdrivet
intresse för Hitler, 2:a världskriget, vikingatiden, asatro m m.
* annorlunda musik, s k vit makt-musik* besök på nazistiska hemsidor på Internet

* rasistiska eller nazistiska tidskrifter
* ny typ av fester, ex. i anslutning till
konserter med vit makt-musik

* ökad frånvaro från hemme

t* post från okända avsändare
* ditt barn ger uttryck för främlingsfientlighet, rasistiska eller
nazistiska värderingar* förändrad historieuppfattning om förintelsen och
nazismen
Symboler, märken och
sifferkombinationer
Sifferkombinationer
I nazistiska kretsar bygger man
ofta sifferkombinationer efter alfabetets ordningsföljd; A = 1, B = 2 o. s. v.
18 Adolf Hitler

28 Blood and Honour

88 Heil Hitler
14 Syftar på de 14 ord som nazisten David Lane uttalade: "Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita
barn".
64 Dödshot mot homosexuella. Syftar på ett mord på
en homosexuell man mördades med 64 knivhugg.
115 Tidräkningen från Hitlers födelse. (Gäller år
2004).311 3 ggr 11, d. v. s. 3
gg

K = Klu Klux Klan

33 3 ggr 11, se
ovan
777 Triskelon, det trebenta hakkorset
Vanliga förkortningar
ACAB, All cops are bastards
BSS, Bevara Sverige Svenskt
HFFH, Hammerskins For Ever, For
Ever Hammerskins

NS, Nationalsocialism
POW, Prisoner
of War (krigsfånge)
RAHOWA, Racial Holy War (det heliga
raskriget)

SA, Sturm Abteilung (stormavdelning)
VAM, Vitt ariskt motstånd
ZOG, Zionist Occupation Government
(tron på att hela samhället är ockuperat av judar eller judiska
intressen.
Dessa förkortningar är vanliga inom nazistiska kretsar. Båda
listorna, Sifferkombinationer och Vanliga förkortningar, är hämtade ur
Rädda Barnens folder: "En liten skrift om att möta rasism och nazism bland
ungdomar".


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net