onsdag, august 24, 2005

Pittelkow: Mytomane skadevoldere

Jeg hæfter mig ved sætningen: "Hvor lidt disse mennesker interesserede sig for virkeligheden". Er der travlt ved håndvasken ? Næh, tavshed og udenomssnak!
Less is more - Pittelkow siger tingene civilliseret, underdrevet:
Myterne vakler
Af RALF PITTELKOW
Den politiske korrekthed i indvandringsdebatten har fået det sværere både herhjemme og i udlandet, skriver Ralf Pittelkow.
FOR SEKS år siden leverede professor Poul Chr. Matthiessen i et interview i JP en analyse af, hvad det gældende indvandringsmønster betød for det danske samfund. Analysen var nøgtern og saglig, men vakte ikke desto mindre opstandelse. Det skyldtes, at den hev tæpper væk under den politisk korrekte konformisme, som dengang dominerede debatten om indvandring.
Den politisk korrekte debat lukkede øjnene for, at den hastige tilgang af mennesker med en helt anden kulturbaggrund rummede alvorlig risiko for en opsplitning af det danske samfund. Sådan at store dele af indvandrerne levede deres eget liv i deres egne parallelsamfund med deres egne grundværdier uden at identificere sig med det danske samfund.
Matthiessen pegede på, at man havde indledt en dramatisk ændring af den danske befolknings sammensætning. Men mange politikere nægtede at forholde sig til, hvad han sagde. De klamrede sig til myten om, at de meget store kulturforskelle ikke betød noget for det danske samfund, og at indvandringens omfang derfor var ligegyldigt.
-----------------
Myternes vogtere
Myterne har også stadig deres vogtere i Danmark inden for politik, medier og akademisk liv. Visse af myterne er udbredte. Det gælder således påstanden om, at indvandrernes høje ledighed først og fremmest skyldes diskrimination.
De politisk korrekte myter om indvandringen vakler. Men de har anrettet kolossal skade ved helt at undervurdere, hvor svær integrationen er.

http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3219646

Fundamentally, we're useful idiots
Anthony BrowneAs the rest of Europe acts, extreme Islamists take advantage of British naivety
ELEMENTS WITHIN the British establishment were notoriously sympathetic to Hitler. Today the Islamists enjoy similar support. In the 1930s it was Edward VIII, aristocrats and the Daily Mail; this time it is left-wing activists, The Guardian and sections of the BBC. They may not want a global theocracy, but they are like the West’s apologists for the Soviet Union — useful idiots.
Islamic radicals, like Hitler, cultivate support by nurturing grievances against others.

Islamists, like Hitler, scapegoat Jews for their problems and want to destroy them. Islamists, like Hitler, decree that the punishment for homosexuality is death. Hitler divided the world into Aryans and subhuman non-Aryans, while Islamists divide the world into Muslims and sub-human infidels. Nazis aimed for their Thousand-Year Reich, while Islamists aim for their eternal Caliphate. The Nazi party used terror to achieve power, and from London to Amsterdam, Bali to New York, Egypt to Turkey, Islamists are trying to do the same.
The two fascisms, one racial and one religious, one beaten and the other resurgent, are evil in both their ideology and their methodology, in their supremacism, intolerance, belief in violence and threat to democracy

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,1072-1716156,00.html
set via: http://www.filtrat.dk
Knap hver anden indvandrer er på overførselsindkomst
Langt flere indvandrere end danskere modtager overførselsindkomster. Det drejer sig om 25 procent af danskerne, mens det for eksempelvis irakere og somaliere er over 70 procent, der forsørges af det offentlige, viser en ny undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet. For indvandrere fra ikke-vestlige lande drejer det sig om 42 procent.
http://www.jp.dk/erhverv/artikel:aid=3221706/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net