lørdag, februar 03, 2007

Storbæltsbroen

og lidt motorvejsæstetik ("erotikkabiner", Tyskland!)
foto © Snaphanen, klik f. helbillede


NÄR SVERIGE SOV

Kurt Lundgren har skrevet et abstract af Bruce Bawers N.Y.Sun artikel. Læs også om Blairs England, som nu 10.000 englændere flygter fra - om måneden !

Artikel omdet svenskaparadiset - Denna artikel, som jag nu översätter lite snabbt och förenklat, fanns i december i The New York Sun, författare Bruce Bawer. Artikeln har sänts mig av en bloggläsare

Untergang des Abendlandes / Blair

Kaudervælsk

Danmark og Sverige er nabolande med sprog, der er forskellige, men alligevel minder så meget om hinanden, at det med lidt god vilje kan lykkes at kommunikere uden at bruge engelsk. Til gengæld er mentalitetsforskellene mere og mere markante. - I Danmark kan vi godt lide at sige tingene lige ud og drøfte dem åbent. For eksempel indvandring, som ikke i sig selv er et problem, men som er blevet det på den måde, vi nu har valgt at håndtere det på.

Det har til gengæld ikke spor at gøre med den diskussion, som er rejst af Dansk Sprognævn, og som handler om, at det danske sprogs svage stilling i forhold til engelsk på en række områder, først og fremmest videregående uddannelser. Det har ikke noget med indvandring at gøre, men med den almindelige kulturelle forarmelse, der ligger i, at danskere går mere og mere over til at snakke halvdansk, dårligt engelsk, og samtidig forsømmer andre europæiske sprog.

Sådan ser den svenske sprognævnsformand Olle Josephson bare ikke på det: »Set fra Sverige ser det derimod ud, som om kampen i Danmark ikke kun er en kamp mod det engelske sprogs dominans. Det er også en kamp mod indvandrersprogene. Dette er en helt afgørende forskel«, siger han, og det med forskellen har han ret i.

Fra dansk side må vi i stigende grad konstatere, at vore politisk overkorrekte svenske naboer trods sprogligheder ikke forstår et muk af, hvad der foregår her, eller helst vil se det med andre øjne, end vi gør. Måske skulle vi derfor overveje at klare vore sprogproblemer selv uden deres kommentarer, og så i øvrigt for forståelighedens skyld lade resten af kommunikationen foregå på engelsk.

Ditlev Tamm, Groft Sagt Berlingske

"Vem fan vill bo i Danmark?"
Nu er svenske aviser trods en halv milliard i skattestøtte, ikke meget for læseropinion, men når det er sådan her, går det lige an. En særdeles ophidset mand - når han nu så nødigt vil bo i Danmark, er det mærkeligt temperamentet er kommet sådan i gyngning :

Sydsvenska Dagbladet fredag 2 februari 2007, av Anders Holt, Limhamn:
"Återigen briljerar Dansk folkeparti med nya förslag som i god dansk demokratisk tradition mottages med ljum tystnad.
Jag har ytterligare några förslag till Pia, Jens, Sören & kumpaner, att ta upp till övervägande:Danska medborgare som inte kan uppvisa intyg om vita, danskfödda föräldrar i minst fyra generationer bakåt, skall ha en blå stämpel med ett stort F i passet. F skall stå för "Fremmed" (främmande, nydansk retorik för andra klassens människa.)
I samma anda förses människor med annan bakgrund än ovan med väl synliga märken på ytterkläderna. Ett passande förslag kan vara en blå fyrkant med ett gult S, innebärande att just denna "fremmede" har fått tillstånd att vara kvar i Gamle Danmark, trots i detta fallet svensk bakgrund.
- Här finns många variationsmöjligheter!"Danskhedslejre", alltså läger där människor med annan bakgrund än ovan vid behov kan samlas ihop för passande åtgärder, och så vidare, och så vidare. Historiska förebilder saknas inte.
- Dansk folkeparti fortsätter sin frammarsch i dansk politik, medan de stora partierna med Radikale venstre på den borgerliga sidan och delvis SF och Enhedslisten på vänsterflygeln som undantag, inte ens vågar föra en debatt. Regeringspartierna Venstre och Konservative för att behålla makten, och Socialdemokraterna för att...? Det är inte bara pinsamt utan även skrämmande. Flertalet verkar vara rädda för de vilda horder som kommer att välla över bron från öster för att enbart vilja leva på stöd och allmosor.Vem fan vill bo i Danmark?"

en svensk blogger kommenterer:

Vänstern på galenskapens rand

det ser i det hele taget ud som om Sydsvenskan har trukket en lille kampagne igang, her v. hjælp af det indflydelsesrige Nordisk Råd: "Dansk folkeparti på kant med Norden"

Shabana Rehman:" En kusse med hjerne"
fra Shabana Rehmans nu faste klumme i Information (foto Snaphanen):
Mænd klæder mig på?
For nylig, da jeg var ude at købe ind i mit kvarter i Brooklyn, mødte jeg to mænd, som ikke ville klæde mig af, de ville klæde mig på. To muslimske mænd, som driver et minisupermarked. De ser på mit visakort, læser mit navn og spørger, om jeg er muslim. Jeg svarer yes uden at tænke mig om. Måske fordi jeg ikke gider forklare fremmede mit personlige forhold til tro.
"Hvorfor er dit hoved så ikke dækket til," spørger de mig, som om de var mit eget kød og blod, som om de havde delt deres barndom med mig? What? Jeg er en voksen kvinde på 30 år, i en situation, hvor jeg må besvare spørgsmål fra mænd, som anlægger en autoritær tone og spørger til min beklædning. Jeg aner ikke, hvem de er, hvad de hedder, eller hvordan nogen i deres familie går klædt. Og jeg giver fanden i det.
- Men de spørger mig, fordi de ser på sig selv, som en del af mig, som mine formyndere, fordi vi tilfældigvis har samme religion skrevet ind i navnet? Jeg smiler, så lydig jeg kan, slår blikket ned og siger: Jeg er vokset op i Norge. Jeg ved ikke så meget om islam. Jeg spiller rollen som den uvidende dydige for at se, hvad de svarer.
Og ganske rigtigt: Missioneringen af min hjerne er i gang. De skal nok 'lære' mig korrekt adfærd. De føler sig vigtige nu. Som retskafne mænd i Guds tjeneste. For pornografien og for fundamentalismen er kvindekroppen kun det: En krop som skal bruges. Tæmmes. Jeg ved, at jeg er i en position til at stille spørgsmålene, jeg er hverken et trafficking-offer eller en ægteskabsslave buret inde i fundamentalismens fængsel. Når vi har frihed, har vi også en pligt til at stille spørgsmålene.
- I dag bestemmer jeg mig for at rejse verden rundt. En kusse med hjerne og tusind spørgsmål. Globaliseringen må finde sig i det.

Profetier
lige i øjebliket CO 2 fikseringen:
"Hvis man lukkede for al energikomsumption i England, ville alene Kinas vækst fylde hullet ud på 11 måneder"
Bjørn Lomborg, TV 2 radio

FRAMTIDENS FILOSOFI: Med Hegel etablerar sig den filosofiska profetian på allvar i det västerländska tänkandet. Tanken att med förnuftet förutsäga framtiden blev styrande i 1900-talets ideologiska utveckling – inte minst för nazismen och kommunismen. Men det finns också en filosofisk motrörelse från 1800-talet och framåt: Kierkegaard, Schopenhauer och Popper har alla kritiserat försöken att förutse mänsklighetens framtid genom filosofisk spekulation.
Axess: Sista sidan i historiens bok

Muslimske homoseksuelle udstødes
At være homoseksuel med anden etnisk baggrund end dansk forstærker problemerne og kan ende med vold, tvang og isolation.
Homoseksualitet og religion er en dårlig cocktail. Ikke mindst for rettroende muslimer er det at elske en af sit eget køn en dødssynd, men de kristne er også med.
»Alle store religioner fordømmer homoseksualitet. Homoseksuelle fra indremissionske familier har lige så store problemer som muslimer. Til forskel fra islam levner kristendommens dominerende praksis plads til de homoseksuelle,« siger Kim Foss Lund, talsmand i Landsforbundet af Bøsser og Lesbiske.

man noterer sig den forhenværende læge og nuværende SF ér , Kamal Qureshi, der altid er god for en fiffig kommentar:
»Problemet er lige så stort for jødiske og ultrakristne homoseksuelle som for muslimerne. Løsningen hedder oplysning,« siger han.
et sikkert falsk og ondsindet rygte vil vide, han blev skilt på grund af en lidt for korporlig behandling af konen. Men det er jo ligeså udbredt i Danmark som i Pakistan og klares let ved lidt oplysning. Normalt viderebringer vi ikke selv pålidelig vonhörensagen, men dette er provokeret af dagens verserende rygter om Fogh.
Jyllandsposten

Dagens citat

"Mit problem er, at jeg holder af dette land og egentlig ikke ønsker at bo andre steder, men som tingene har udviklet sig i denne og den forrige regerings tid, så føler jeg en stærk skam over at være dansker og har overvejet at emigrere. Landets asyl- og indvandringspraksis er så gennemført ond, at det gør ondt langt ind i sjælen på rigtigt mange af os privilegerede, der har det fedt og godt som indfødte. Jeg kan ikke forholde mig passiv."

den kendte "multikunstner" Per Sloth Carlsen fra Mariager

Jelved og diktaturet

[..] - Imidlertid har Jørgen Poulsens associationer til diktaturstater virket stærkt inspirerende på Marianne Jelved, der i Jyllands-Posten, onsdag, i et formentlig selvskrevet indlæg oplyser, at når Fogh i sin tid med henvisning til ytringsfriheden afviste at kritisere pressen i Muhammed-sagen, men nu ikke holder sig tilbage med kritik af DR, så minder det om dobbeltstandarden i de gamle østlande. Vi må herefter gå ud fra, at hvis DR laver en såkaldt dokumentar om magtkampen i Det Radikale Venstre og i denne dokumentar ved hjælp af behændig klipning og ildevarslende underlægningsmusik anklager Marianne Jelved for at have udleveret Naser Khader til Pia Kjærsgaard, skønt sandheden er, at hun bare kørte Khader hjem, så vil Jelved ikke tage til genmæle over for DR, for det ville være et angreb på ytringsfriheden og et skridt ind i diktaturet. Claes Kastholm Hansen, Groft Sagt

Bernard Lewis: From Muslim hordes to atom bomb
For the third time in its history, Islam is trying to bring "the true faith" to the rest of the world. However, this time is particularly dangerous, according to one of the world's leading authorities on Muslim history.[..]
The current, third invasion, is not done by armed conquest or with migrating hordes, but by a combination of migration, demography, "self denigration and self abasement, totally apologetic," Lewis said.
In a series of lectures at Israeli academic institutions, Princeton University Professor Bernard Lewis talked of the widespread Muslim-Shiite belief that time has come for a final global struggle between the forces of good and the forces of evil.
"The fact that some of the societies are acquiring, or will soon acquire ... weapons of destructive power beyond Hitler's wildest dreams ... is something that we should be very concerned about," he said. [..]

"Islam has a scenario for the end of time, a final global struggle between the forces of good, God, and his anointed, and the forces of evil," Lewis argued.
With such beliefs, the strategy that prevented a nuclear war between the West and the Communist blocs, during the Cold War era, may not apply.

UPI. com

"Mangfoldig børnegruppe, interkulturel pædagogik og venskabsdannelse på tværs af kulturer"
pædagoglyrikkens klicheer står i kilometerlange køer:
Brobyggerunstitutioner
I august 2005 besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget derfor at iværksætte et treårigt udviklingsprojekt under navnet 'Mangfoldighed i Københavns Dagtilbud' med det formål at fremme mødet mellem etnisk danske børn og tosprogede børn med henblik på at styrke den gensidige integration.
Projektet foregår i udvalgte vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.
I institutioner med få tosprogede børn reserveres et antal såkaldte sprogpladser, som kun kan søges af børn med et andet modersmål end dansk. Institutioner med en høj andel af tosprogede børn udnævnes til brobyggerinstitutioner og skal tiltrække flere etnisk danske børn bl.a. gennem tilbud om en mangfoldig børnegruppe, interkulturel pædagogik og venskabsdannelse på tværs af kulturer.


man mistænker der stikker noget under. Det gør der også:

I november 2004 foretog Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en statistisk analyse af indmeldte børn i daginstitution i alderen 1 til 5 år. Undersøgelsen viste, at selvom andelen af indvandrere og efterkommere indmeldt i institutionerne stort set svarer til andelen af indvandrere og efterkommere bosat i bydelen, så var andelen af disse børn ikke jævnt fordelt i de enkelte institutioner.
Mangfoldighed i Københavns Dagtilbud
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net