fredag, februar 16, 2007

Vadehavet

Diget mellem Schlüttsiel og Dagebøl, Friesland. foto © Snaphanen - klik!

"Försvinn härifrån, Svenne"
om racismen mod svenskere i Södertälje. Menige svenskere beretter. For Anna-Lena Lodenius er problemet at svenskerne siger sådan, ikke at de har det sådan. Med andre ord - symptomet er problemet, ikke problemet. To nydelige damer tale om hvordan skidtet (Sverigedemokratrna) skal holdes fra døren og "marginaliseres", nu censur ikke har været virksomt. Mens de taler vokser en grum virkelighed op om ørerne på dem, og de kan intet stille op udover de ulykker de allerede har foranstaltet. Et studie i stupiditet.
Sverige Radio
Studio Ett
del 1: min 8 : 21
del 2 : min 9 : 21
samtale i studiet

Tik, tik, tik, tik
den terror dømte palestinenser har 10 søskende (!). De skulle vel aldrig være en direkte følge af Palestinenserloven af marts 1992 ? Her bedyrer en bror i TV 2 hans uskyld. Hvor mange trusler mon Østre Landsrets medarbejdere modtager idag ? Og så er Islamisk Trossamfund atter inde i varmen igen. Glemt er Abu Labans intrigeren og double- speak.
Forresten er svenske medier forbavsende tavse om Danmarks første terror dom. Men så blev der til gengæld også indledt sag mod 26 amerikanere i Rom (SVT Nyheter). I Horsens Folkeblad kan man læse at de tre "uskyldige" ikke kan vide sig for sikre:

Terror -sigtede kan udvises
Af Folketingsmedlem Hans Kristian Skibby, Spurvevej 20, Tørring, medlem af retsudvalget
Terrorsagen fra Glostrup endte i går i en retlig afgørelse, der for første gang benyttede sig af de stramninger, der blev indført i dansk retspraksis efter terrorangrebet i USA i 2001.
Således vedtog man i Folketinget i 2002 at skærpe indfødsretsloven, der nu bl.a giver mulighed for at fratage sigtede deres danske indfødsret. En sådan retsafgørelse kan komme på tale, når den sigtede vurderes til at have planlagt eller udført forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed eller forbrydelser rettet imod statsforfatningen.
- Således er tre af de fire sigtede i terrorsagen fra Glostrup omfattet af den nye retsskærpelse, idet de alle er i besiddelse af et såkaldt dobbelt statsborgerskab, hvor de foruden dansk indfødsret har statsborgerskab i henholdsvis Marokko, Syrien og Palæstina. Den sidste af de fire sigtede er fra Hercegovina og har ikke dansk indfødsret og kan derfor udvises ud fra den allerede gældende lovgivning.
- Men uanset udfaldet af den aktuelle sag er vi fra DF’s side særdeles tilfredse med, at skærpelsen blev indført og dermed sikrer, at blot fordi man var så heldige at blive udstyret med et dansk pas under Socialdemokraternes regeringstid, så giver det ikke ubetinget ret til at modarbejde Danmark og danske interesser hverken hér eller uden for landets grænser.
- Nu skal vi så afvente, hvorvidt anklagemyndigheden vælger at anke de tre dommeres frifindelse af de tre af de fire anklagede til trods for, at de 12 nævninger klart kendte alle fire skyldige i konspiration omkring planlagte terrorhandlinger. Men dommen på syv års fængsel til den fjerde tiltalte vidner klart om, at der skal ses med meget skarpe øjne på den måde, som islamiske fundamentalister opererer på i Danmark.


Svensk invandringspolitik skapar kriminella nätverk
Cronsköld er inspektör i Tullens brottsbekämpning og derfor anonym:
Man har mer än ett årtionde senare inte fått bukt med problemen. Tvärtom så är de jugoslaviska kriminella nätverken nu så djupt rotade i det svenska samhället att de inte går att få bort. Delar av systemet (polis, tull etc) har försökt sätta stopp för dem medan andra delar (migrationsverk, domstolar, advokater) har i praktiken hjälpt och skyddat dem genom att bland annat dela ut medborgarskap så som RFSU delar ut kondomer.
Kulturrevolution.se

Opinion: Tøger Seidenfaden og DR dumper fælt
Læserbrev om “Seidenfadens surhedsgrad og DRs hemmelige talmateriale”
Fra dagens Berlingske Tidende. Et læserbrev af Kim Møller, Uriasposten:

Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden rettede her i avisen (13/2) et kraftigt angreb på Bent Blüdnikow og Mikael Jalving, der med en undersøgelse i sidste måned (13/1) påviste, at Tøger Seidenfaden langt hyppigere end andre avisredaktører blev inviteret som gæst i DRs mange programmer.
se videre på Uriasposten
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net