onsdag, december 01, 2004

Udstillingen: Skånsk nazisme

som slår skamløst plat på nazismen til brug for nutidig politisering mod indvandrekritikerene i SD, får her sin bekomst i Expressen (se postering: Guilt by association)

http://www.expressen.se/index.jsp?a=213016

Utställningen är naturligtvis inget annat än ett hån mot alla som drabbades av detta systematiska och industriellt genomförda folkmord.Kanske kan det inte bli annorlunda i ett land som förskonats från krig och inte haft större politiska bekymmer än att de kunnat lösas över en fika?

Det särskilda med nazismen i Skåne - det övertydliga överklassperspektivet - reduceras här till ett stilla konstaterande. Det är besynnerligt. Fast logiskt: Weibull, von Essen, Fredrik Böök och alla de andra var ju inte aktiva då det begav sig, för tio år sedan.

Analys, precision, stringens, historiskt perspektiv? Glöm det.I en utställningsavdelning hänger ett foto från Bergen-Belsen invid ett dito från en brandbombad vänsterpartilokal i Helsingborg. Men det är nog inte cynism som styrt utställarna, utan snarare en obotlig naivitet kombinerad med ren dumhet och lite helyllesvensk masochism.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net