onsdag, maj 11, 2005

Fetma är ingen privat-sak

kusingiften ej häller:
Sukkerbomben tikker
Hyppigheden af type 2-diabetes er op til ti gange større hos førstegenerations-indvandrere end hos danskfødte. Hvis man ikke får fat i de næste generationer her og nu, bliver det dyrt på sundhedsbudgettet - meget dyrt!
»Tallene er faktisk alarmerende høje«, fortæller overlæge læge Jette Vibe-Petersen, der har forsket i ind-vandrere og type 2-diabetes gennem flere år.Op imod 25 procent af førstegenerationsindvandrerne af pakistansk herkomst har type 2-diabetes. Blandt tyrkerne er det 12%, og til sammenligning har kun 2-3% af den danske gennemsnitsbefolkning sygdommen.»Den høje forekomst er dels genetisk og dels livsstilsbetinget«, fortæller Jette Vibe-Petersen. »I familier med tradition for fætter-kusine-ægteskaber har børnene en risiko på 80% for at udvikle diabetes, hvis både mor og far har sygdommen.

http://ulf.mondosearch.dk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=144&EXTRA_ARG=&CFGNAME=MssFind%2Ecfg&host_id=42&page_id=10622976&query=diabetes&hiword=diabetes+
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net