torsdag, maj 12, 2005

Lång väg kvar.........................

http://www.urbanavis.dk/article.php?id=3264
Lång väg kvar till integration av nydanskar
Varannan nydansk från länderna i tredje världen har inget arbete. URBAN har frågat Erik Bonnerup, ordförande för Integrationsdepartementets tänketank, var man överhuvudtaget ska börja.Efter 40 års invandring till Danmark är det för få som arbetar, och alltför många som begår brott.
Enligt Integrationsdepartementet är det bara 46 procent av alla invandrare och efterkommare från tredje världenländer mellan 16 och 64 år som har ett arbete.
Enligt Erik Bonnerup, ordförande för Integrationsdepartementets tänketank, saknas det ekonomiska incitament att arbeta.»Det är inte hållbart som det är nu. Man måste naturligtvis försöka begränsa invandringen - och det är svårt i en global värld - men man måste också titta på om man kan göra något åt de sociala systemen,« säger Erik Bonnerup.Han tillägger att sociala bidrag som bostadsbidrag och barnbidrag är så höga att en del personer måste ha en lön på omkring 26 000 kronor i månaden innan det lönar sig för dem att arbeta.
»Realiteten är att invandrarna inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi föreslog för länge sedan att man skulle göra avsteg från minimilönen tills invandrarna kan lika mycket som danskarna. Det skulle vara en bra uppgift för fackföreningsrörelsen, så att fler skulle kunna komma i arbete. Men vi ska givetvis inte acceptera att systemet missbrukas så att en del får mindre lön för samma arbete,« understryker Bonnerup.
Uppenbara problem
Flera länder i Europa befinner sig i dag i en liknande situation och enligt Erik Bonnerup är det lång väg kvar innan arbetslösheten kommer ner på en rimlig nivå.»Vi har varit i England och Holland och de uppmanar oss att göra som de, men de har ju precis samma problem. Det finns inga lätta lösningar. Om du tittar på 16-19-åringar som börjar en yrkesutbildning, så faller 60 procent av dem bort. Den åldersgruppen kommer att vara tre gånger så stor om tio år – totalt 18 000 personer. Det är en ganska stor ekonomisk, men också mänsklig, förlust,« säger Erik Bonnerup.
Erik Bonnerup anser också att vägen till integration går via skola, utbildning och sysselsättning.»Det som är tråkigast är att man inte tog en öppen diskussion för tio år sedan, men det var inte god ton då.«
URBAN - onsdagen den 11 maj 2005lmi@urbanavis.dk
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net