torsdag, juni 16, 2005

Big brother Bodström

fik nej til den totale overvågning:
Europaparlamentet säger nej till Storebror Thomas Bodström
Sverige har i EU tillsammans med Frankrike, Irland och Storbritanniens lagt fram ett mycket långtgående och kostnadskrävande förslag som skulle ha inneburit att enorma mängder elektronisk information om medborgarna skulle lagras - på de registrerades bekostnad. Förslaget innebar att uppgifter om telefonsamtal, SMS och internettrafik skulle lagras i upp till tre år. Idag lagrar telefon- och internetföretag informationen så länge det behövs för att klara ut faktureringen, men sedan stryks data. Polis och andra rättsvårdande myndigheter använder sig ibland av loggar över trafiken och nu skulle möjligheterna byggas ut genom att information om all elektronisk trafik skulle tvångssparas och göras tillgänglig för myndigheterna...........................................

http://www.contra.nu/kommentar0524.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net