mandag, juli 04, 2005

Vem är mest pervers ?

Expressen eller den sjuka, perverse vanförbrytare, mördare och våldtäksmann, som de tilstår et helsides inteviju här? Med et spår av tragedi efter seg, så långt at det ville fylle hela sidan här. Den såkallade journalist hetter OLA LAGERSTRÖM, til evig skam, skändsel och hån mot alla drabbade. FY FAN !

http://www.expressen.se/index.jsp?a=310366

Vart tog pengarne vägen från världens högsta skatt ?
"Svensk sjukvård klart sämst på att ta hand om patienterna"
Stor enkäntundersökning i åtta västländer avslöjar brister i välfärden.
I en intervjuenkät av Demoskop med 8 000 tillfrågade i åtta länder med ungefär samma välfärdsnivå hamnar svensk sjukvård sist på samtliga undersökta områden. I Sverige måste 27 procent av patienterna vänta mer än en vecka på att få träffa en läkare. I Danmark är motsvarande siffra 11 procent. Andelen patienter som inte fått tillfredsställande vård är i Sverige 12 procent mot bara 2 procent i Tyskland. Omräknat i antal vårdsökande blev 500 000 svenskar utan bot eller lindring jämfört med 85 000 i Tyskland. Utredningen presenteras av den borgerliga alliansens välfärdsgrupp..........................
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=434966&previousRenderType=2
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net