mandag, august 08, 2005

Fødekæde / Födkrok

i en industri der producerer absolut ingenting - det skulle da lige være støj. Jeg har en særlig svaghed for "Ingen människa är illegal"* - en påstand der helt ophæver at nogen har større adkomst til et land end end andre. I mindre skala svarer det til ophævelse af den private ejendomsret - en ret som sjovt nok er garanteret i FN´s Menneskettighedserklæring foruden i Grundloven. Det skulle ikke undre mig om ikke den står i Folkeretten også.
De minder mig om en kristelig dame jeg havde tilbords før Saddam krigen. Hun sagde i ramme alvor: "Han skal bare elskes lidt mere, så er der ingen problemer". Man må sige Saddam fik den kristelige " benefit of the doubt".- "Alla betyder alla" og "Arm i arm" ser også gode ud med deres "Vagttårnet" æstetik.
Men der er som Milld skriver, utallige andre, flere foreninger end nogen orker at tælle. Med tankeløs godhed kan man fodre alle Danmarks 24 millioner grise. Gratis, næsten!

http://www.ingenillegal.org/ *
Trenden är ju klar: opinionsbildning har blivit något allt mindre för vanliga medborgare, drivna av idealitet, övertygelse och eget engagemang. Istället tar har olika myndigheter tillkommit för övertyga medborgarna om vad som är rätt åsikter. Framförallt satsas alltmer skattemedel eller medel ur Allmänna Arvsfonden på en flora av projekt och tidskrifter för att bekämpa "rasism", "främlingsfientlighet" och ett antal otäcka "fobier".
Det är ingen överdrift att säga, att antirasismen och det politiskt korrekta opinionsbildandet blivit till en födkrok för en växande skara.
Floran av webbadresser till sådana sidor är således omfattande (listan kan säkert görs längre):
Alla betyder alla
Amnesty
Arm i arm
Centrum mot rasism
Diskrimineringsombudsmannen
Expo
Fem i tolv
Gringo
Immigrantinstitutet
Integrationsverket
Levande historia
Mana
Mångfald och dialog
Närverket mot rasism
Svenska FN-förbundet
Svenska Helsingforskommittén
Sverige mot rasism
Ungdom för mångfald
Ungdom mot rasism
Quick response
Svensk Forum mot Islamisering
nogen behjertet sjæl kan måske forklare mig hvordan man kan være mod islamisering af Sverige, men for indvandring og "mångkultur" ? *
Vi har förstått att många, kanske de flesta som besöker oss uppfattar oss som rabiata utlänningshatare, ”islamofober", en främlingsfientlig organisation, en underorganisation till Sverigedemokraterna eller en mötesplats för en militanta galningar med fixa idéer om Islam. Beklagliga missförstånd, men helt begripliga i vårt tämligen enahanda svenska mediaklimat.
FOMI är inte en främlingsfientlig organisation
Vi vänder oss mot en religion, Islam. En religion vi betraktar som en ytterst farlig politisk rörelse, ett misslyckat och för det västerländska samhället och världen som helhet destruktivt tankekomplex. Denna religion är dominerande i vissa delar av världen och bland vissa etniska grupper, men vi betraktar den som ett åtminstone potentiellt problem för omvärlden oavsett hos vem eller vilka den slår rot.
FOMI är inte mot invandring
Våra medlemmar har gissningsvis olika åsikter om värdet eller riskerna med dagens invandringspolitik. Vissa av oss är starkt mot Islam, och samtidigt starkt för en ökad invandring för människor av varje tänkbar etnisk tillhörighet. Men det är inte en fråga för Forum mot Islamisering.
FOMI är inte mot det ”multikulturella samhället”
Som vårt namn antyder är vi mot en religions inverkan på samhället. Det är möjligt att enstaka medlemmar kan vara fientliga till att samexistera med andra kulturer inom Sverige, andra ser det som fullt möjligt och önskvärt att andra kulturer frodas i västerländska länder. Dock förenas vi av att vi inte anser att Islam är en religion som är fullt kompatibel med något samhälle vi skulle vilja överlämna till eftervärlden. Av någon anledning verkar det i modern tid endast vara Islam som har stora och kanske oövervinnerliga svårigheter att samexistera fredligt med andra kulturer...................................

http://www.fomi.se/fomi/whatisfomi.php
jeg minder igen om den gode Nomos introduktion til Social Kapital - den ægte vare, ikke den renskurede AUC version:
- Harvard: Lav social kapital i multikulturer
A. Alesina & E. La Ferrara: Who trusts others?
- artikel/undersøgelse i Journal of Public Economics, 2001 (i tryk)

http://www.nomos-dk.dk/occident/kultur_og_multikultur.htm
....ikkke ? Er det ikke som om FOMI siger: "Vi er nykterister og modstandere af enhver form for alkohol, men vi elsker øl og drikker det hver dag"
Isn’t it Time to Face up to the Truth?
It is time for the British and Europeans in general to take a firm stand against Islamism, and to shed their naïve beliefs in the tolerant attributes of Islam or the existence of so-called Muslim ‘moderates’. Islam is a religion emphatically based on domination, intolerance and submission to its creed. Testament to this is the fact that Palestinian Christians in the Middle East do not go blowing themselves up among Israelis, even though they have just as many ‘grievances’.
Europe may be sure that Islam’s adherents are not in Europe to assimilate, but to turn European countries into a stronghold of Sharia.
http://www.infoisrael.net/cgi-local/printer.pl?source=4/b/i/070820051&lang=
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net