søndag, august 21, 2005

Ghettoernes Sverigeskort

ja, Folkpartisterne skriver jo som om de ikke var lige så medskyldige i Sveriges Europa-unikke masseindvandring. Den nævnes selvfølgelig kun i nænsomme omskrivninger her."Utanförskap" selvfølgelig newspeak for ghetto. En hel riksdags ødelæggelse af et land, ser nu ud til at tage til i tempo efterhånden som den skrider frem.Et folk, hvor de der er vågnet undervejs, er blevet forhindret i at protestere.Det er dét land Reinfeldt og Leijonborg så gerne vil regere. Noget siger mig de kommer til at fortryde.
Det var Leijonborg der paradérede sin godhed, ved i et år efter DK-2001 valget, at bryde med sit søsterparti Venstre. Og rive en valgplakat i stykker i væmmelse en TV samtale med Pia Kjærsgaard i .
" Et land som går alt mer i spåner":
"Utanförskapet växer dramatiskt i Sverige"
Kvinnorna hårdast drabbade av arbetslösheten i utsatta områden visar folkpartiets nya undersökning.Kraftig försämring av skolresultaten – i 49 utanförskapsområden klarade inte hälften av eleverna utbildningsmålen. Fortsatt negativ utveckling i storstadsområden, men också i kommuner som Borås, Trollhättan, Landskrona och Norrköping. Vi ser ett land som sargas allt mer, skriver Lars Leijonborg, Tina Acketoft och Mauricio Rojas.

Den bild som den nya "Utanförskapets karta" ger är tyvärr ännu mer bekymmersam än föregående. 26 nya områden kan nu klassas som
utanförskapsområden, medan bara tre lämnade denna kategori.
Utanförskapsområdenas antal ökade på detta sätt från 131 till 154 mellan 2002 och 2003. Utanförskapet blev dessutom allt djupare i dessa områden.Vi ser i stället ett land som sargas allt mer, som delas allt djupare mellan dem som bidrar med sitt arbete och dem som tvingas leva på andras arbete, mellan dem som deltar i samhällslivet olika arenor och dem som står utanför och i desperation vänder ryggen mot samhället.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=452064&previousRenderType=2

Sju anmälda våldtäkter per dygn

12 % tiltale, 5 % dom. Og der er såvidt jeg kan se intet der kan

forhindre det i at blive værre.
Under förra året anmäldes i genomsnitt sju våldtäkter per dygn.
År 2004 anmäldes över 2 600 våldtäkter till polisen. Antalet polisanmälda våldtäkter har ökat kraftigt och mer än fördubblats de senaste tjugo åren.
Antalet polisanmälda våldtäkter ökade från knappt 800 år 1975 till över 2 100 år 1993. År 2003 var antalet brott för första gången fler än 2 500.
Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat med drygt 40 procent.
Anmälda våldtäkter utomhus ökade med 160 procent sedan 1975.Källa: Brottsförebyggande rådet
Den 1 april 2005 trädde en ny sexualbrottslag i kraft.
Den nya lagen innebär bland annat att våldtäktsbegreppet utvidgas till att omfatta handlingar som tidigare i juridisk mening inte betecknats som våldtäkt, utan som sexuellt utnyttjande.
http://expressen.se/index.jsp?a=423752
seneste ødelagte liv:
Hotad med sax - våldtogs
På väg hem överfölls den 50-åriga kvinnan på en gångväg.
Hon attackerades i Bredäng söder om Stockholm av en saxbeväpnad man som tog strypgrepp och våldtog henne. Sedan gick gärningsmannen lugnt därifrån.
http://expressen.se/index.jsp?a=423750

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net