mandag, august 01, 2005

Sverige är svenskarnas land ?når jeg har erstattet Jan Millds udråbstegn med et spørgsmåltegn, er det for det første fordi jeg tvivler på hvad Riksdagens alt for mange medlemmer mener, og for det andet fordi landet - efter at have været på udsalg (REA) i små 30 år - nu bebos af små 2 mio. udlændinge også. 22 % af befolkningen.Alle inkluderede.
Ikke fordi jeg er uenig i at Sverige burde være svenskernes land. (Når Sveriges statistik opgiver 12 % udlændinge, er det fordi naturaliserede ikke medregnes. Det ser mindre foruroligende ud).Jan Milld,foto©webmaster


Stockholm CITY och yttrandefriheten
Tillredaktionen
Stockholm CITY
Dan Blomberg, kolumnist och frilansjournalist i "Stockholm
CITY" skriver den 28/7 -05 under rubriken "Smårasistiskt godis på färjan". I denna krönika skryter Blomberg med att han på Gotlandsfärjan slängt en bunt av tidningen SD-Kuriren i papperskorgen.
På framsidan puffas för Blombergs krönika, under rubriken "Stoppa rasisterna".Vad i tidningen som särskilt irriterat unge Blomberg var en text skriven av mig: "Höjdpunkten var en krönikör
som ville
problematisera det här med mänskliga rättigheter."Denna
problematisering slapp färjeresenärerna, genom Dan Blombergs ingripande, nu att ta del av.
Det inträffade väcker naturligtvis frågor.Blomberg själv
finner det uppenbarligen OK, ja rentav berömvärt, att plocka undan misshaglig läsning för att andra medborgare inte ska få ta del av den.
City-krönikören fann min text i SD-Kuriren anstötlig. Jag finner hans text i Stockholm CITY anstötlig. Hur ska hans ställningstagande tolkas? Anser han det OK om jag plockar bort City-tidningen från tidningsställen runtom i Stockholm?Säkert finns många andra som kan ogilla innehållet i City-tidningen - är det OK också
för dem att gå till handling för att ansa utbudet av läsning, så att det blir mer efter deras smak?Framförallt skulle jag vilja veta hur redaktionen för Stockholm CITY ser på detta.Vad är OK?
mvhJan Milld

Stockholm Citys skinhellige kronik:
http://www.city.se/ArticlePages/200507/27/20050727162900_370/20050727162900_370.dbp.asp

Min kolumn i SD-Kuriren:
Sverige är svenskarnas land!
Vid Sverigedemokraternas Riksårsmöte den 7-8 maj i år ställde sig partiet bakom följande formulering: "Helt centralt för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund."
Jag vill påstå, att här är en problematisering på sin plats.
En sak är att alla människor principiellt har samma värde och att ingen medborgare bara genom sin grupptillhörighet berövas rättigheter som gäller övriga medborgare i samhället. Därvidlag är enigheten nu självklar och kompakt inom SD.
Erfarenheten visar dock att de politiskt korrekta vill något mycket mer långtgående. För dem har "mänskliga rättigheter" blivit till något av ett stridsrop i kampen för att genomdriva sitt helt extrema projekt - ett projekt som går ut på att förvandla svenskar till en etnisk grupp bland andra etniska grupper i Sverige. Ett projekt som inte bara är i grunden antidemokratiskt, utan också skapar ett samhälle präglat av otrygghet för alla.
Man försöker driva det därhän attI. alla människor ska ha rätt att bo i SverigeII. alla som bor i Sverige ska ha rätt att bli försörjda.
Det är en ekvation som inte håller. När rättigheter också innefattar rätten att få ta del av resurser, då måste man vända blicken mot dem som producerar dessa resurser, genom sitt dagliga arbete. Vad anser de?
Gång på gång har tjänstemän på UNHCR uttalat sig om vilka åtaganden som Sverige bör göra beträffande flyktingmottagning eller invandring - kostnadskrävande åtaganden. Det kostar dessa tjänstemän ingenting att göra dessa uttalanden, de får betalt för att göra dem. De som får betala, både deras lön och för de åtaganden de kräver, är människor som har föga att säga till om i sammanhanget.
Detta gör parollen "mänskliga rättigheter" till en spjutspets, riktad mot demokratin, mot svenskarnas och andra folks intressen............forts:

http://www.algonet.se/%7Emilld/brev/city.html
Har Säpo styr på evt. terrorister, når politiets ikke engang formår at fange en simpel indbrudstyv ? Endsige en stor del af voldtægtforbryderne ?

Den stora och mjuka staten som inget klarar
Niklas Ekdahl
När jag bodde i England förra året fick vi inbrott i huset. En dörr mot trädgården stod olåst på natten, tjuven gick en runda på nedervåningen och plockade med sig en jacka och en plånbok. Tillräckligt för att motivera en polisanmälan.

I Haninge var inbrott till skillnad från i Oxford en rent administrativ fråga. Något att bokföra snarare än åtgärda..............................................
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=568
Kristianstadsbladet finder det opportunt at inreviewe en fhv. major, der ikke bare er fyret for illoyalitet, men også idømt en længere fængselsstraf:
"Danmark är ett terrormål"
Sparkad major i danska underättelsetjänsten hävdar att landets regering ljög om hotet från Irak
"Visst är Danmark ett terrormål, säger före detta majoren i den danska militära underrättelsetjänsten, Frank Grevil.
KRISTIANSTAD - – Danmark är ett terrormål och har varit det i många år. När George W Bush var här och tackade för vår solidaritet med de allierade i Irak blev det bara ännu tydligare.
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050801/KRISTIANSTAD/108010753/1338

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net