onsdag, december 01, 2004

12 spørgsmål til partiformand Lars Leijonborgsom næppe skal forvente et svar. Se også posteringen "Indvandrigskritiker=antidemokrat":

Partiordförande Lars Leijonborg, Folkpartiet
Kännedomskopia: Lennart Persson, Debatt-redaktionen, SVT
Ämne: De "rasistiska" sverigedemokraterna. Debatt den 23 nov 2004 (Brev nr 3.1)
Här kommer litet mer hjälp att definiera innebörden av ordet "rasist" i samband med Era synpunkter på Sverigedemokraterna ocvh på partiets människosyn. Sverigedemokraterna om invandringens omfattning ?
1. " Vi klarar inte av fler invandrare i Sverige idag. Det är kanske ett vågat påstående men det är min fasta övertygelse och undersökningar från svenska skolor stöder mitt uttalande. Vi klarar inte av de invandrare vi har i Sverige idag." Citat från ett sverigedemokratiskt flygblad? Nej. Carl-Gustav Boethius, ordförande i RFSU i Göteborgs-Posten den 13 november 1978! Var Boethius rasist? Främlingsfientlig?
2."Argumentet att den industriella utvecklingen under 50- och 60-talen aldrig skulle klarats utan invandringen är bara nys. Det hade varit bättre om invandringen stoppats. Om vi från början begränsat invandringen hade vi haft det mycket bättre idag." Citat från ett annat sverigedemokratiskt flygblad? Nej, citat från dåvarande Invandrarverkets GD Kjell Öberg i GP - sedan han 1979 avgått som chef för myndigheten! Var Kjell Öberg rasist? Främlingsfientlig? .
3. "Vi har ju sett i Södertälje hur det ena ger det andra och att lägren inte alls blir tillfälliga. Först skriver sig flyktingarna i en kommun, sen söker de arbete och sen inträffar socialfall som kommunerna får betala. Om man tar in hundra ska man då säga nej till de övriga fyra och en halv miljonerna. (1) När det gäller att skaffa arbete till alla arbetslösa i länet finns det inga pengar. Men när det gäller att lösa världsproblemet då finns det pengar." Insändare undertecknad "Sverigedemokrat i Gävle"? Nej. Åsikt framförd av landshövding Hans Hagnell när AMS 1984 provisoriskt ville placera ett hundratal abmadiya-muslimer från Pakistan i Gävleborgs län. Var landshövding Hagnell rasist? Främlingsfientlig?.
I en artikel i Proletären kunde man under rubriken "Heder åt Hagnell" läsa " Lika litet som en svensk arbetare kan ta familjen med sig på flyget till Pakistan kan en vanlig medelsingh göra detta utan det är välbeställda familjer som kommer hit. Men uppenbart är att det finns grupper av lycksökare som övergivit sina egna, i politisk och ekonomisk mening, efterblivna länder för att söka lyckan i Sverige under senare år. Det är grupper som dolt sig bakom religiös täckmantel och ett exempel på detta är de s k assyrierna. Nu tillkommer också pakistanerna." Är det en sverigedemokrat som skrivit denna artikel? Nej. Åsikterna är riksdagsmannen och kommunisten Frank Baudes.
4. "Sverige hör till de länder som tagit emot flest i förhållande till folkmängden. En mycket stor andel av de asylsökande i Europa är inte i behov av internationellt rättsligt skydd."5. Om".förhållningssättet till dem som fått avslag på ansökan om asyl. Sveriges praxis att aktivt återsända de som fått avslag bör fullföljas... Endast då kan man värna om asylrätten och förhindra att de som fått avslag blir kvar i landet och bildar en grå underklass helt utan sociala rättigheter. Verksställande av fattade beslut måste kunna ske effektivt." Är citat 4 och 5 främlingsfientliga uttalanden från SD? Nej. Två utdrag ur socialdemokraternas flyktingpolitiska proposition 1990.
6. "Sverige kommer på femte plats från toppen i invandringsligan i Europa , USA, Kanada och Australien räknat som andel av den utrikesfödda befolkningen. Under 12 år - 1989-2000 - har invandrarbefolkningen ökat med i genomsnitt 48 000 personer per år. Under perioden 1985-2000 har Sverige tagit emot mellan 5-10 gånger så många utrikes födda, räknat per capita av befolkningen. Som övriga Västeuropa." Faktaförvanskning av SD? Nej. Fakta från UNHCR: Refugees and Others of Concern to UNHCR, 1999 Statistical Overview, tabell V. Är UNHCR en rasistisk organisation?
7. " Inget annat land än Sverge har utsatt sig självt för en sådan massinvandring, för så oerhört många olika kulturer och haft en sådan naiv tro på att detta inte skulle vara problematiskt. Och inte vågar politikerna ta itu med problemen heller, utan envisas med att låtsas som om det mesta är bra och att allt skulle lösa sig om inte vissa svenskar vore främlingsfientliga." Ett invandringskritiskt uttalande från SD? Nej. Kolumnisten Ingrid Carlqvist i Kvällsposten 26 december. 1998. Är Kvällspostens journalist rasist?
8. "Högljudda skolklasser och gråtande reportrar kan med ens se till att deras skrin och snyftartiklar göra att människor som faktiskt inte har rätt att vara här får stanna. /.../ Om vi inte har ett regelverk oanfrätt av tillfälliga opinioner vilket blir då slutresultatet? Frågan är om inte också stora invandrargrupper själva är en del av problemet även om vi oftast måste läsa mellan raderna. De snälla kan ha hur många integrationsprojekt som helst - om de som skall integreras inte vill bli integrerade så går det helt enkelt inte. I miljonprogrammets förorter pratar särskilt ungdomarna om "svennejävlar". För dem existerar inte den livsviktiga medborgarmodellen av det slag som varit och säkert också är ett ideal i USA: lagen,, språket och konstitutionen." En främlingsfientlig beskrivning av Sverige som "allemanslandet" från SD? Nej. Mats Gellerfelt 30 september 1999 i Finanstidningen. Är Gellerfelt rasist?
11. "De kosovo-albanska flyktingarna bör stanna på Balkan. Västeuropeiska länder skall inte försöka ta emot flyktingar på sitt eget territorium, utan hjälpa dem där de nu befinner sig.Någonting annat vore att ge fel signaler." Främlingsfientligt uttalande från SD? Nej. Vice utrikesminister Gunther Verheugen, 1 april.1999. Är Verheugen rasist?
12. "Kosovos flyktingar bör stanna där de är. Frankrike tänker bara ta emot ett mycket begränsat antal av dem." Premiärminister Lionel Jospin, socialist 6 april.1999 (2) Är Josplin rasist?
Herr Leijonborg - är det mot bakgrund av ovanstående citat rimligt att alla argument för en restriktiv invandringspolitik, en integrationspolitik värd namnet och en skeptisk inställning till det mångkulturella projektet undantagslöst kategoriseras som rasistiska eller främlingsfientliga när dessa argument kommer från Sverigedekokraterna men samma argument är acceptabla när de kommer från annat håll?
IngerSiw M
(1) Antalet Abmadiya-muslimer i Pakistan
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net