fredag, januar 21, 2005

De fleste kulturer er det rene l..........

fremragende artikel i det hæderkronede "Svensk Tidsskrift" der desværre er så økonomisk på spanden at man må indstille sig på at undvære det:


http://www.svensktidskrift.se/

De flesta kulturer är rena skräpet
av Svante Folin

Vördnaden för den ädle vilden är starkare än någonsin, trots att verklighetens vildar varit synnerligen oädla. Samtidigt har det moderna västerlandet blivit besatt av att klassificera och vårda sina etniska minoriteter. Men föreställningen att alla kulturer skulle vara lika bra är ohållbar, både teoretiskt och empiriskt.
Nya guinea är ungefär lika stort som Texas, men där talas 1 000 av världens 6 000 språk. Hälften av språken talas av mindre än 500 individer. Före européernas ankomst var den totala befolkningen ca en miljon, uppdelad i ett tusental sinsemellan fientliga stammar. Man levde och dog inom några mils radie från sin födelseplats. I den mån man var medveten om existensen av grannfolk betraktades dessa normalt som farliga, om inte rentav monstruösa...........................................................................
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net