fredag, januar 14, 2005

Jomhof i en en Orwellsk verden

Jan Milld, www.bgf.nu opsummerer berufsverbotet mot SD-redaktøren. det skal nok gå glat dennegang også. Mere tvivlsomt er det om Göta Hovrätt på tordag tør i dømmepator Green, Öland, 6 mdr.s fængsel for Hetz mot Folkgrupp øjnene af verdenspressen. Brøde: Han læst biblen op ordret og visse passager er ikke særlig homo venlige. Spændende uge:


........I denna orwellska värld blir det möjligt att ha en "demokratiminister" som argumenterar för yrkesförbud mot lärare, vilka beträffande invandringspolitiken har andra åsikter än hon själv. Vi talar här om Richard Jomshof i Blekinge.....................

.........Nu har förföljelsen mot Richard Jomshof gått ett varv till. Det började med ett "avslöjande" i Smålands-Posten i höstas, om att han fått en anställning vid en skola i södra Småland. Skolans ledning hamnade således i blåsväder.Ingen hade, heller denna gång, kunnat anföra några anmärkningar mot Jomshofs sätt att utöva sitt yrke. Tvärtom - både hans betyg och hans vitsord från lektionerna var de allra bästa. Ändå framställdes det som kontroversiellt och problematiskt att låta honom utöva sitt yrke.För att avgöra Jomshofs fortsatta öde avhölls en omröstning bland eleverna. Inte bara de elever som haft honom i undervisning, och alltså kunde veta hur han fugnerade som lärare, utan även elever som itne haft honom, och som bara kunde gå på hörsägen och rykten, propagandabilder och fördomar.

http://www.bgf.nu/ak05/v2.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net