tirsdag, januar 11, 2005

Svensk økonomi på urovækkende kurs

-Den fhv. Moderatleder Bo Lundgren minder om et fortrængt scenario - midt i en højkonjunktur:


http://www.di.se/nyheter/

Riksgälden oroande för statens finanser
2005-01-11: Viktor Munkhammar
Statsskulden är nu på sin högsta nivå på fyra år. Staten tvingades förra året låna 55 miljarder kronor för att klara sina utgifter. Riksgäldskontorets chef Bo Lundgren kräver skärpning av regeringen.Trots god tillväxt och ett skatteuttag som var cirka 40 miljarder större än 2003 visade statens budget ett underskott på 55 miljarder 2004. Det visar nya siffror från Riksgäldskontoret, som sköter statens skulder och betalningar. "Det är oroande att vi just i förhållandevis goda tider har underskott i statens finanser", säger Bo Lundgren.

Nästan hela underskottet går till att betala räntor på statsskulden, som ökade med 29 miljarder till 1 257 miljarder.Statsskulden är därmed på sin högsta nivå sedan 1999. Som andel av BNP (värdet av allt som produceras i landet) är dock skulden oförändrat kring 50 procent.*

(*dog 52.80 % iflg. The Economist)

Sagt på dansk: Statsgælden på 1.237 mia er nedrundet 300.000 kroner pr. svensk lønmodtager - her regnet som 4 mio. Betaler landet 10 mia af om året vil det altså tage 100 år at afvikle den..................................
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net