lørdag, februar 26, 2005

"Tryghedsministeriet" ?


Nej, endnu findes det ikke. Men man bør spidse ører når et ord bliver særligt almindelig plusord. I Sverige er f.eks. "rättvisa" et gangbart politisk udtryk, hvor det i Danmark er sjældent og anses at høre til den moralske og religiøse sfære.
Som bekendt tilkom Miljøministeriet da der var forurenet overalt. Sundhedsvæsnet befatter sig mest med sygdom. Forsvarsministeriet med krig. Sikkerhedstjenesten med usikkerhed, og Renholdningsvæsnet med skidt.
"Malmö är en trygg och säker stad" proklameres her, hvorefter:
http://www.malmo.se/vfa_trygghet

Utsatthet för brott Trygghetsmätningen 2004 visar att:

26 % har varit utsatta för stöld,22 % har varit utsatta för skadegörelse,3 % har varit utsatta för våld,någon gång under de senaste 12 månaderna.Den totala utsattheten för brott har inte ökat.

Kameraövervakning

Stadsfastigheter kameraövervakar nu några skolor och andra fastigheter, för att minska skadegörelsen. Kameror finns idag bland annat på Sofielundsskolan.(Stadsfastigheter, som ingår i Serviceförvaltningen, förvaltar Malmö stads bebyggda fastigheter för bl.a. skola, barn- och äldreomsorg, kultur och administration.)Fler skolor kan komma att övervakasFler skolor hoppas kunna få tillstånd till kameraövervakning under hösten, till exempel Nya Stenkulaskolan och Apelgårdsskolan.

På Möllevångstorget pågår kameraövervakning sedan ett par år, då polisen installerade kameror för att minska brottsligheten i området.Kameraövervakning av "stråket" undersöksOmråden i "stråket" från Stortorget till Södra Förstadsgatan undersöks för eventuell kameraövervakning. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Ansökan om att få kameraövervaka trappuppgångar Även bostadsfastigheter kan komma att kameraövervakas. En fastighetsägare i Rosengård har ansökt hos länsstyrelsen om att få sätta upp kameror i trappuppgångar och områden i anslutning till dessa. Malmö stad har i sitt yttrande över ansökan, som länsstyrelsen inhämtar, ställt sig positiv till detta.

Rosengårsskolen har netop i nat fået knust 100 ruder. Sidst var det 600 - det går frem. Og så blev der ikke sat ild til den...........................................(139 skolebrande i 2003 !)

http://expressen.se/index.jsp?a=247479


trygghet Posted by Hello
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net