tirsdag, marts 15, 2005

Forbrydelse set fra et klasseperspektiv

"Der er ikke lighed for loven i Sverige" hedder det i referaterne af Diesens rapport. 50 af hans studerende har undersøgt hvorfor fængslerne bugner af indvandrere, og de er kommet op med nogle forklaringer, der mest ligner en sidste øjebliks feberredning , som samtidigt skal sørge for "at de fremmdfjendtlige ikke få vand på deres mølle". De studerende kan formodes at ville ha gode eksamenskarakterer. .......................
Rapportens troværdighed understreges ikke af at Diesen konkluderer at der mangler forskning på området. (Dette er ikke helt sandt, men den forskning der findes giver ikke de svar Diesen ønsker sig). At han yderligere angriber politiet, som er temmelig magtesløst, fuldstændig underdimensionret og ikke svarer igen, siger noget om hele attityden. - Videnskab eller politik ? At samme Diesen lod (lader?) sig publicere i Proletären virker som mere end et tilfælde:
"Diesen slår vakt om osanningar"
Christian Diesen är en av de professorer som ges rika tillfällen att uppträda som kommentator i radio och tv. Om fallet Catrine da Costa skrev han redan i kpml:s tidskrift Proletären 1991 under rubriken "Kan en läkare fällas för mord?"
Diesens klasskampsperspektiv ger en viss bakgrund för bedömningen av hans angrepp på resningsansökan till förmån för de båda läkarna (DN Debatt 2/12).
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1422&a=212294


"Invandrare missgynnas i rättskedjans alla led"
Ny rapport: De anmäls oftare än svenskar, fälls oftare, får strängare straff och behandlas sämre inom kriminalvården. Det visar en ny rapport som presenteras av professor Christian Diesen.
------------------------

Särskilt tydligt blir underläget för dem som är svagt socialt anpassade eller dåligt integrerade. Historiskt sett och även i dag (om vi bortser från trafikförseelser) begås de flesta brott av de underprivilegierade, vilket helt enkelt är ett uttryck för maktförhållandena i samhället.

Därför är det inte heller förvånande att personer med utländsk härkomst i dag svarar för en hög andel av den samlade brottsligheten i Sverige. Att invandrare och deras barn verkligen begår fler brott än motsvarande socioekonomiska grupp svenskar (exempelvis socialgrupp III) är varken bevisat eller bevisbart. Däremot kan vi konstatera att personer med utländsk härkomst svarar för en betydligt större del av de anmälda brotten än vad som motsvarar deras andel av befolkningen (cirka 20 procent). Denna överrepresentation innebär alltså att invandrare oftare anmäls för brott och skälet till detta kan vara att de som drabbas av invandrares brottslighet är mer benägna att anmäla brottet än om förövaren varit svensk, att man är mindre villig att vara överseende eller göra upp i godo.
-------------------------
Det är signifikant för den svenska situationen att vi i det närmaste, till skillnad från de flesta andra länder, saknar forskning om invandrares brottslighet och att man utelämnar etniska variabler i den offentliga statistiken. Syftet med denna politiska korrekthet kan vara vällovlig och bygga på omsorg om de etniska minoriteterna; om vi talar om hur många brottsutredningar som riktas mot invandrare får de främlingsfientliga vatten på sin kvarn ...

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=389585&previousRenderType=2

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net