onsdag, marts 23, 2005

Vist er god kunst demokratisk - socialdemokratisk !

-Oh, at være en indkvoteret kunstner. Her kommer Andrej Tarkovskij på samme formel som Susanne Bier, Suzanne Osten samme fedt som Bergman, Helle Rysling som Kurosawa, Alice O´ Fredericks som Dreyer og den højeste harmoni er nået: Genus-kunst. Må man ikke be om at halvdelen af alle bøger, skrives af kvinder, tak ?
En anden besættelse over there, er homoseksuelle og deres usle kår. Hvorfor ikke kvotere staklerne også ?
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=394312&previousRenderType=2

Jämlikhet nytt mål för filmbranschen
Halva makten, halva stödpengen. Glöm "den goda viljan" - nu ska den svenska filmen bli jämställd på riktigt. Det nya filmavtalet som träder i kraft nästa år får en tydlig genusprofil.


Åratal av genusseminarier och lobbyverksamhet har burit frukt. I januari invigde den nye kulturministern Leif Pagrotsky Göteborgs filmfestival genom att lova en fifty-fifty fördelning mellan könen. Och i går enades filmavtalets parter om en särskild genusparagraf i det nya filmavtal som ska gälla mellan 2006 och 2010. Stödet till filmproduktion ska i framtiden alltså fördelas helt jämnt mellan män och kvinnor. Svenska filminstitutet har fått uppgiften att hålla ett vakande öga över att budordet efterlevs
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net