fredag, april 15, 2005

Folkpartiet: Sveriges ödesfråga

- Folkpartiets forslag til lindring af indvandrings -miséren. For lidt, for vagt, for sent ?
Mange prisværdige tanker om situationens alvor og en god sagsfremstilling, selvom man forbigår egen skyld i situationen - og som danske socialdemokrater, fremstiller den som om den var nedkaldt fra oven og af andre. Er der to ting man stadig ikke kan sige i Sverige, er det : 1) Vil kan ikke tage flere 2) Vi har allerede taget alt for mange. Og evt 3: Vi er selv medskyldige.
(PS: der kommer stadig flere asylsøgere til Sverige om måneden(ca.1400), end der kommer til Danmark om året, ca.1300)
Døm selv. 53 sider PDF:
Dags för en integrationspolitik värd namnet!
- Folkpartiets integrationspolitiska arbetsgrupp presenterar nu ett heltäckande 25-punkts-program för en ny integrationspolitik. Våra förslag är nydanande vad gäller egenmakt, arbete, jämställdhet och trygghet i ett integrationssammanhang.
Det sade Mauricio Rojas, ordförande i folkpartiets integrationspolitiska arbetsgrupp, vid presentationen av programmet. Förslaget har lagts fram för partistyrelsen inför landsmötet i höst.
- Våra förslag handlar bland annat om bildandet av direktvalda utvecklingsråd i Sveriges utsatta bostadsområden, att utländska medborgare som begår allvarliga eller upprepade brott automatiskt ska dömas till utvisning, att skärpa lagstiftningen kring hedersrelaterat våld, könsstympning och barnäktenskap, att tydliggöra skolans ansvar för elevernas trygghet och garantera barn som går i konfessionella skolor rätten till en mångfacetterad utbildning i livsåskådningsfrågor.
- Det är dags att ta ansvar och visa beslutsamhet i det som är en ödesfråga för Sverige. Regeringens passivitet inför de integrationsproblem vi har är upprörande. Det behövs nya idéer för en fungerande integrationspolitik och en ny regering för Sverige som visar handlingskraft i stället för tomt prat, sade Mauricio Rojas (fp).

http://www.folkpartiet.se/upload/32672/Bryt%20utanf%c3%b6rskapet%20landsm%c3%b6tesf%c3%b6rslag.pdf
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net