torsdag, april 14, 2005

"Hvorfor Persson omgiver sig med nulliteter"

ahlmark

Per Ahlmark om Sveriges nya presidentmakt.
Därför vill Persson ha nollor omkring sig
Under nästan ett halvsekel har jag snabbt lärt mig vad statsråden heter i varje svensk regering. Numera kan jag bara hälften av namnen. Resten av ministrarna är anonyma, opersonliga, utan profil eller makt. Det enda som lyser om dem är kraftlösheten.Precis så vill Göran Persson ha det. Han har infört ett system som skiljer sig från den traditionella parlamentarism där parti- och riksdagsgrupper står i centrum. Den typ av styrelse som Sverige har i dag kan snarast kallas "presidentiell". Allting handlar om att ha statsministerns personliga förtroende, vilket dock inte längre betyder att de måste ha förtroende någon annanstans....................................................
I själva verket är de politiska sakfrågornas komplexitet snarast större än till exempel under 50- och 60-talen. Väljare och journalister skulle nog känna sig tryggare med en ordning där statsråd har både kunskaper och överblick samt talets, lyssnandets eller skrivandets gåva..........................................
Förklaringen till det extrema ja-sägeriet i dag ligger naturligtvis i statsministerns personlighet. Han kan visserligen verka trygg och är som debattör övertydligt överlägsen alla andra i riksdagen. Persson satsar också på att uttala sig "statsmannalikt" i de internationella konflikter om vilka han troligen inte läst många intelligenta analyser. Han nöjer sig med några floskler från EU-pratet eller Palme-centret. _http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=619&a=402098&previousRenderType=2
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net