onsdag, april 06, 2005

Rapport: Flertallet af svenske politikere trues

Efter Lindh mordet skrev en dansk journalist: "I Danmark skriver folk et vredt læserbrev, i Sverige................."
På længere sigt giver det alvorlige rekrutteringsproblemer, om ikke andet.
PDF 14 sider:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/20/31/2240b18a.pdf
De flesta riksdagsledamöter har hotats
Publicerad 6 april 2005 -Åtta av tio kvinnliga riksdagsledamöter och sju av tio manliga har utsatts för trakasserier, hot och eller våld. Det visar en stor kartläggning gjord av kommittén om hot och våld mot förtroendevalda.
Hot mot politiker
Problemen anses så alarmerande att demokratiminister Jens Orback valt att redovisa siffrorna redan, trots att utredningen inte ska vara klar förrän om drygt ett år. Av de omkring 1.500 förtroendevalda som svarade på enkäten har nio av tio övervägt att sluta pga trakasserierna. Få av dem har polisanmält händelserna.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=365739
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net