søndag, april 17, 2005

Som katten-runt-het-gröten

God Morgon världen behandler forskellen på dansk og svensk udlændingedebat meget interessant. Løfter sløret for nogle af mekanismerne i den offentlige samtale
Og så nævnes Dronning Margrethe faktisk her i en næsten uhørlig bisætning. "Svensk debatkultur" behøver dog en hel tema aften, og ikke 10 minutters hastig afhandling. En lille afhandling her, som ikke just er en bestseller:
(Jacob W. F. Sundberg: Tystnadsspiralen. Ett bidrag till den juridiska massmediaforskningen. (1993).
Det svenska kulturklimatet har alltsedan 1960-talets början präglats av en mer eller mindre medveten tabubeläggning av vissa temata. Fenomenet har varit relativt öppet redovisat i massmedia, vars politisering på 1970-talet blev ett allmänt erkänt faktum, och som i skydd av denna politisering kunde utesluta från omnämnande varje förhållande som störde möjligheterna till framgång för den sak som omfattades. Förhållandet kom emellertid att också påverka den juridiska diskussionen i Sverige i det att alltför många lät sin hållning bestämmas av vad de uppfattade såsom tidsenligt, vilket normalt allenast var en spegling av hur saken hanterades i massmedia.
http://www.ioir.se/skrifter.htm)
Men nu er tiden jo de store overskrifter og de korte artiklers tid. Flere og fler, ved mer om mer, men de ved mindre om det enkelte emne - så, va f......
Dansk integrationskritik
Bertel Haarder och Naser Khader - två danska politiker, med vitt skilda åsikter om det mesta står enade om en sak: svenskarna vågar inte debattera invandring och integration på ett vettigt sätt.

min. 15:35 download:
http://www.sr.se/laddahem/p1/godmorgonvarlden/godmorg1.rm
eller hør, del. 1:
http://makeashorterlink.com/?B2A6117EA
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net