lørdag, april 16, 2005

Turkiets Kampf

skrämmande beskrivning av et potientiellt EU-medlem - att nogon ens kan överväga det:
Militärledning och medier tävlar om att mobilisera massorna mot kurderna. Esref Okumus ser oroväckande tecken på ett förestående raskrig i Turkiet.
http://expressen.se/index.jsp?a=269742
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net