lørdag, maj 07, 2005

Halleluja, halleluja, halleluja.....................

Regeringskancelliet er sikkert overbeviste om det geniale i at gøre valgåret til "mångkultur-år". Spørsmålet er, om ikke det fyrer tilbage fra alle dem der ikke kan se bort fra virkeligheden i Sverige. Hvor mange vil i deres stille sind be dem om at stikke deres "mångkultur" skråt op ?
Uppdrag inför Mångkulturåret 2006
Regeringen har idag gett i uppdrag till en rad myndigheter och institutioner, främst inom kulturområdet, att genomföra verksamheter under Mångkulturåret 2006.
http://www.regeringen.se/sb/d/5538/a/43875

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net